Archiv článků

24.09.2014 06:53

Oblíbenost anonymních dopisů v Pozořicích

  Na konci tohoto období je také na místě připomenout, že jsme byli nucení poměrně často řešit v orgánech městyse různá anonymní oznámení. A nebylo jich málo (i na tuto skutečnost by se noví zastupitelé měli pomalu připravit)!   Proč je tento způsob vyjadřování občanů tak oblíbený, nelze...

—————

15.09.2014 13:45

Poděkování spoluobčanům a sousedům

 

—————

12.09.2014 10:26

Co se nám za toto volební období nepodařilo

  Ne vše se vždy podaří podle představ a tak abychom jen nepopisovali či neopisovali úspěchy tohoto volebního období, musíme se zmínit i o tom, co všechno se nezdařilo: Především prosadit opravy více komunikací a plán „Postupné opravy chodníků a komunikací“. Jeho vytvoření jsme sice navrhli,...

—————

08.09.2014 21:08

Ohlédnutí za uplynulým obdobím podruhé

  Vážení občané, jak bývá zvykem u všech politických stran či sdružení, na konci svého volebního období se předkládá voličům výčet toho, co se povedlo (a někteří zveřejní i to, co se nepovedlo) za jejich mandátu vybudovat. Jako první takto učinil pan starosta ve třetím čísle obecního...

—————

06.09.2014 11:34

Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ dokončena

 

—————

29.08.2014 10:40

Tajemná funkce tajemníka

  Tajemník a s ním spojená funkce vedoucího úřadu se v současné době objevuje ve stále více větších obcích a ve městech je téměř samozřejmostí. Na osobu tajemníka úřadu naše sdružení hned od svého založení pohlíželo jako na osobu znalou problematiky státní správy, nejlépe neprovázanou...

—————

21.08.2014 15:11

EKODVŮR – peněz důl?

 Po roce 2000 se začaly kvapem v naší vlasti budovat tzv. ekodvory, podporované (a zpočátku i bohatě dotované) státem. Po výstavbě několika takových i v našem okolí navrhl pozořickým zastupitelům realizaci tohoto projektu pragmaticky uvažující tehdejší místostarosta Pavel Skládaný a návrh...

—————

15.08.2014 12:07

Výběrové řízení na místo úředníka-úřednice Stavebního úřadu Pozořice

      vyberoverizeni-su.pdf (380562)  

—————

05.08.2014 09:19

Tomio Okamura: Sociální programy ožebračují chudé a vychovávají z lidí lenochy, podvodníky a parazity

  "Sociální programy ožebračují chudé. Cíleně vychovávají z lidí lenochy a podvodníky, učí je parazitovat na systému. Pozitivní diskriminace menšin ve školách vede k úpadku kvality školství a v důsledku nijak pozitivně neovlivní společenský úspěch příslušníků menšin. A je fakt, že...

—————

01.08.2014 07:28

Poldr v Panské zahradě opět v zájmu pozornosti

  Jedním ze stovky tzv. „šuplíkových projektů“, které za minulého zastupitelstva zaplatil daňový poplatník, je i projekt „Suchý poldr v Panské zahradě“, který se objevil i ve volebním programu některých kandidátek v roce 2010. Nově vzniklé zastupitelstvo se na tuto stavbu nedívalo vůbec...

—————