Archiv článků

12.09.2013 11:36

Dotace na zateplení DD přijata dvanácti hlasy

Na veřejném zasedání zastupitelstva 10.9.2013 byla okleštěná dotace na zateplení obvodového pláště a výměnu oken DD přijata v poměru 12 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Z toho vyplývající vynucené náklady tedy městys musí doplatit ze svého rozpočtu. Modleme se, aby byly co...

—————

11.08.2013 17:32

Ukončení ankety o důvěryhodnosti Úřadu městyse Pozořice

Z výsledků ankety "Je pro Vás teď Úřad městyse Pozořice důvěryhodnější", kterou jsme zahájili na začátku letošního roku (Ano 107x, Ne 55x, Nevím 3x) vyplývá, že po změně místostarosty si část občanů uvědomila pozitivní změny ve své obci, či alespoň snahu o ně. Děkujeme za hlasování. MJ

—————

09.08.2013 07:15

Firemní školka pomůže rodičům nepřijatých dětí do MŠ

  Naše MŠ, rozšířená před několika lety o přístavbu další třídy, není schopna uspokojit každým rokem stále více žádostí o přijetí našich dětí. Ve spolupráci s maminkami v MC se dlouho hledalo řešení a způsob pomoci rodičům, kteří nemohli nastoupit do svých zaměstnání. Z navrhovaných projektů...

—————

01.08.2013 06:37

Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ posunuta na rok 2014

   Vzhledem k rozsáhlosti prací na zateplení budovy a výměny tepelných zdrojů naší školy a délce časového harmonogramu výběrového řízení na zhotovitele podle stále náročnějších podmínek pro zadávání veřejných zakázek by byla následná rekonstrukce sociálek možná nejdříve po zahájení...

—————

05.06.2013 09:25

Poděkování

  Chtěli bychom vyjádřit poděkování našemu spoluobčanovi Vašku Bajerovi, který z dobré vůle suploval obecní TS a na vlastní náklady a vlastními silami natřel chátrající, nevzhledně vyhlížející lavečky u chodníku k DPS. Za tuto aktivitu byl však vyšetřován místní obecní policií.  Rádi...

—————

13.05.2013 08:34

Úspěšná žádost o dotaci na hřiště před školou

Pozořice byly úspěšné v žádosti o dotační titul MMR v programu "Podpora rozvoje a obnovy venkova 2013" projekt  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U ŠKOLY. Dnes probíhá otevírání obálek a bude vybrána realizační firma, poskytnutá částka od MMR 400 000 kč, celkové náklady projektu 582 167...

—————

20.04.2013 09:50

Sázení stromků 13.4.2013

  V sobotu odpoledne 13. dubna 2013 se u Jezerského dubu sešla k symbolickému poděkování početná skupina přátel, odchovanců a kolegů našeho kamaráda Aleše Tinky. Přišli tak podpořit malou vzpomínku na člověka, který pro Pozořice vykonal mnoho užitečné práce, jenž bude v našem okolí ještě po...

—————

20.04.2013 08:46

Z jednání PTJ - III. část

Co by ještě (ne)mohlo v tomto roce nastat   Nejen v prostoru kolem školy však touží většina z nás po změnách a tak se podívejme, o čem se na radě, případně na zastupitelstvu či ve spolcích (alespoň) jedná: Poldr v panské zahradě. Podle nás velký přepych na tuto obec, podle jiných priorita....

—————

06.04.2013 11:01

Z jednání PTJ – II. část

Co (ne)očekáváme v tomto roce? Řada občanů, zajímajících se o dění v obci ve zpravodaji či na obecním webu zachytila informace o tom, jaké akce se dávají „do pohybu“. Ti pozornější se nás dokonce ptají, proč má většina investic poputovat letos jen k základní škole? Není to tak úplně pravda a nejde...

—————

24.03.2013 14:36

Z jednání PTJ – I. část

Co (ne)přinesly první dva roky Kdybychom měli zhodnotit první dva roky naší účasti v zastupitelstvu, pak rok 2011 byl pro nás rokem seznamování s prací zastupitelstva, rady, výborů a komisí. Byl to čas strávený nad zákony, rozpočtem, regulativy a normami, s nimiž by měl být každý, kdo rozhoduje o...

—————