Deník nesnesitelné blondýny

 

"Víte, jak poznáte, že Vaše obec je pr...?                   

Po prohlédnutí posledního čísla Pozořického zpravodaje, začínám nabývat silného dojmu, že poté, co strávíte podivně patetickou fotografii rudě zářícího dělnického domu na první straně obálky, jste hned v úvodu "nakrmeni" několika pohádkami z mechu a Pozořic.

Kapitola první: Jak chtěl Staromůrka na nerovnosti sáňkovat

"V dnešní době tedy fakticky dokončujeme odvoz materiálu, který měl být odvezen již v roce 2011. V žádném případě nebyly tyto práce hrazeny dvakrát. Osobně se domnívám, že je to škoda. Na tuto nerovnost již bylo požádáno o vydání dodatečného stavebního povolení. Po vydání stavebního povolení a provedení dílčích úprav mohl "sáňkovací svah" sloužit bez problémů ke spokojenosti dětí MŠ." (Červenka 2014, s. 3, Pozořický zpravodaj 1/2014)

Děti by mu tohle možná spolkly, ale...i tak by je asi napadlo několik otázek, poněvadž jsou zvídavé, např.:

1) A kdo je ten pán, co zvedá ruku při schvalování 300 tis. Kč. na odvoz suti a materiálu za zahradou MŠ do rozpočtu městyse na rok 2014?? To není ten pán, co psal tento "úvodník" ??

(Videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva, 5 min. 15 s, www.youtube.com/watch?v=YVKqARwDaJA&feature=youtu.be)

2) Proč tento pán tvrdí, že by byla ona "nerovnost" stavebně povolena, když nebyl schopen dosáhnout toho od roku 2011 do začátku roku 2014? Není tam nějaký háček? Možná to bude tím, že to nebyla tak úplně "nerovnost", nýbrž třímetrová halda odpadu, jejíž povolení by podle platných zákonů bylo velmi, velmi, velmi náročné a problematické.

3) A ty bagry tam jezdily zadarmo? Celá částka odvozu kopce jistě nebyla placena dvakrát, jak je vidno podle vysvětlení p. starosty, jeho kalkulace a rozpočtů akcí s tím souvisejících, ke kterému jsme se konečně po letech dopracovali. Nicméně např. ta technika, co tam jezdila, určitě nejezdila zadarmo...takže stále to víno není úplně čisté, ale buďme rádi alespoň za něco.

Písemné vysvětlení pana starosty:

files.zastupitelstvo-pozorice.webnode.cz/200000202-e8925ea856/V%20roce%202011%20byly%20v%20m%C4%9Bstysi%20Pozo%C5%99ice%20realizov%C3%A1ny%20dv%C4%9B%20akce.docx

...a kalkulace jednotlivých zakázek:

files.zastupitelstvo-pozorice.webnode.cz/200000203-58b6e5a388/SOD-IS.pdf

files.zastupitelstvo-pozorice.webnode.cz/200000204-d674cd867f/SOD-VHS.pdf

files.zastupitelstvo-pozorice.webnode.cz/200000205-ac643ad5fc/SOD-VHS-2.pdf

 

Kapitola druhá: Jak chtěl Cremílek posypat led

"Na situaci, která nastala 2. února, však vybaveni nejsme. Městys nemá rozmetadlo na posyp....Posyp můžeme řešit pouze za použití traktoru a ručního posypu. Podmínkou ovšem je, že se s touto technikou po ledu dostaneme tam, kde to je třeba. Vím, že mnoho občanů bylo rozladěno, ale většina rozumně uvažujících obyvatel chápe, že v případě takovéto kalamity se musí přizpůsobit vzniklé situaci." (Červenka 2014, s. 3-4, Pozořický zpravodaj 1/2014)

A děti se ptají:

1) Proč NEMÁME rozmetadlo na posyp, když na obecním dvoře máme sypač, na němž je potřebná pouze drobná oprava??

 

2) Proč NEMÁME rozmetadlo na posyp, když jindy chodí zaměstnanci TS běžně s ručním rozmetadlem po chodnících??

3) A proč dva obecní traktory se po ledu nedostanou tam, kam je třeba, když jiné, např. soukromé traktůrky pana místostarosty se tam dostanou?? Nemůže to být řidičem??

4) A ti obyvatelé, kteří na ledu spadli a něco si zlomili, či narazili, jsou ti rozumně uvažující nebo ne??

Kapitola třetí: Jak Staromůrka organizátorům děkoval

"Poděkování patří:

...organizátorům 1. ročníku netradičního plesu v Dělnickém domě a sokolských šibřinek" (Červenka 2014, s. 4, Pozořický zpravodaj 1/2014)

1) A prosím, proč se děkuje organizátorům dvou plesů, když jich bylo v městysi uspořádáno 5?? A proč má barevné obrázky na zadní straně obálky zpravodaje jenom jeden z nich, když je tam tak málo lidí, zatímco např. dětský maškarní praskal jako obvykle ve švech? A podobně tomu je i v minulých vydáních. Oni si to zaplatili??

 


 

STATEČNÝ PAN STAROSTA

Městys Pozořice má nejstatečnějšího starostu v širokém dalekém okolí *8-> day dreaming. Statečnějšího bychom už nenašli. Na posledním veřejném zasedání heroicky prohlásil, že „ON by tam s nimi klidně šel“...rozuměj skupinku školkových dětí. Jednalo se o nepoužitelnosti tzv. „sáňkovacího kopce“ za zahradou mateřské školky, který je absolutně, z hlediska bezpečnosti, nevhodný. Já bych tam tedy rozhodně se skupinkou svěřených dětí, mající za ně plnou zodpovědnost, nešla, z důvodu strmých svahů a trčících kamenů. Ale nejen, že bych tam nešla já, což je pro něj zřejmě úplně nepodstatné, ale nešly tam ani jednou paní učitelky z MŠ, včetně paní Jedličkové, o níž skálopevně tvrdil, že kdyby tam byla, tak by tam šla, nešel by tam ani pan ředitel ZŠ a MŠ s dětmi, nešel by tam ani pan zastupitel Karel Prchal místo jedné vnučky s dvaceti a nešli by tam ani občané z řad veřejnosti s dětmi ze školky…..ALE pan starosta…bez problémů *=D> applause..patrně vůbec neví o čem mluví.

A co víc, za to, že kopec zůstal celou zimu nevyužitý, mohou p. učitelky MŠ „protože se jim nechce“, paní bývalá ředitelka Marta Jedličková, která to takto požadovala a pan ředitel ZŠ a MŠ, protože nepřikázal direktivně učitelkám MŠ tam s dětmi jít, NIKOLIV nebezpečnost slavného kopce *L-) loser, který, jak sám pan starosta řekl, není povolen SÚ…poněvadž pozořický SÚ by nic nebezpečného určitě nepovolil *:D big grin … jak trefně poznamenali přítomní občané.

Myslím, že by bylo mnohem statečnější, od muže ve vedení obce, přiznat, že někomu dovolil velmi efektivně se zbavit bordelu (asfalt, obrovské betonové bloky, trčící dráty, rozbité střešní tašky, skelná vata viz foto níže…na což si stěžovali majitelé okolních zahrad již při stavbě tohoto kopce) a že je špinavost vydávat to za dobročinnou a záchrannou akci pro děti, jinak by totiž nevyhnutelně chudáci děti najely do plotu na Poušťce. Pak by možná ještě vypadal jako chlap. Protože za to krátké období, co jsem v zastupitelstvu, jsem si již několikrát všimla, jak s velkým potěšením a bez jakýchkoliv skrupulí svádí svá vlastní pochybení na ženy*:> smug. A to je, řečeno na rovinu, velmi ubohé*:-& sick.

Pro ukázku:

  • za přerostlou trávu na zahradě MŠ v červnu minulého roku můžu já, poněvadž jsem mu ráno nezavolala a neupozornila jej na tento fakt
  • za nesmyslné šetření anonymu ve škole může paní zastupitelka Jana Kulhánková, poněvadž on jí to nenařídil
  • za nevyužívání jejich „sáňkovacího“ kopce mohou líné učitelky MŠ
  • za jeho nebezpečnost může bývalá paní ředitelka MŠ, protože to ona tak chtěla
  • za neuzavření smlouvy s firmou o odečtu spotřeby tepla z měřičů nainstalovaných před rokem v DD a tudíž za jejich naprostou zbytečnost, může, dle pana starosty, paní Libuše Hájková *:^o liar.

Veřejně mi sdělil, že jej uvádím v úžas, zřejmě není zvyklý na přímé diskuzní otázky a nedokáže na ně pravdivě a věcně odpovědět. Výborně, doufám, že jej tento jeho úžas vyburcuje z vlastního prospěchářství k zamyšlení a jednání ve prospěch občanů obce, jíž je STAROSTOU!

 

 

Jak je zakázáno „sivický chodník“ udržovati

Jistě jste si mnozí z Vás všimli, že v době nedávné se chodník před hřbitovem proměnil v zelený „záhonek.“ Na dotaz jednoho zastupitele PTJ „proč se, proboha, chodník neodplevelí postřikem, páč vypadá hrozně“ s dodatkem, že pokud je problém finanční, je ochoten sám ten litr Roundupu klidně zaplatit, mu bylo vedením radnice zodpovězeno, že chodník je sivický a pokud jej chce pošplíchat, musí si vyžádat od Sivic povolení:-? thinking. No dobře, na první pohled vcelku smysluplné vysvětlení, kterému naletěli patrně všichni přítomní:^o liar. Ovšem jen do té doby, než se Vám pár dnů před poutí naskytne před hřbitovem obrázek zdatně konkurující scénám z filmu „Slunce, seno, jahody“, a to pohled na jednoho zoufalého zaměstnance technické skupiny městyse Pozořice, který svádí lítý boj s přebujelou zelení, místy dobrého půl metra vysokou, za pomocí lopaty a jiných „vhodných“ nástrojů:D big grin.

A! než začne někdo pátrat v historii, jak to vlastně s tím chodníkem doopravdy je. Zvěst o ověřování pravdivosti informace vedení radnice, se po Pozořicích zřejmě rozšíří rychle a tak se během několika dnů zmiňovaný chodník stává obětí celé technické skupiny a je náležitě upraven do podoby funkční, včetně postřiku, který podle svého slibu v množství 5 litrů poskytl z vlastních zásob dr. Maxián a dodržel tím své slovo=D> applause.

O historii chodníku se pak dozvíte následující: Leží na pozemku krajské komunikace, kterou Sivice z pochopitelných důvodů odmítají převzít, a tedy rozhodně není v majetku Sivic. Chodník byl vybudován v akci Z pozořickými občany v osmdesátých letech společně s parkovištěm a omítkou zdi okolo hřbitova z investic obce Pozořice. Hřbitov spravují Pozořice prostřednictvím placeného správce.

Nu, z toho některým zcela jasně vyplývá, že je chodník v sivickém vlastnictví a oni jsou povinní o něj se starat, bravurní dedukce, téměř iluzionistická'@^@||| dizzy. Já jsem bohužel o tento požitek ochuzena, protože ať to čtu zepředu, zezadu, shora, zdola….nejsem schopná k ní také dojít:-/ confused.

Ona pozořická technická skupina má vůbec zajímavý průběh práce. V červnu se na radnici dohadujete o tom, proč mají děti na zahradě MŠ trávu extrémně vysokou, dostanete vysvětlení, že přeci bylo období dešťů a když prší, tak se rozhodně sekat nedá, načež tři dny poté, co skončí definitivně školní rok a děti se další měsíc a půl ve školce neobjeví, leje jak z konve a na zahradě MŠ uvidíte, že v Pozořicích se i „nemožné stává skutečností“ – celá technická skupina navlečená ve slušivých pláštěnečkách kosí v lijáku zahradu MŠ jako o život a to navíc na tomto rovném plácku za použití křovinořezů….no comment…~X( at wits' end

 

 

"ZÁKON NEZAKAZUJE, ZÁKON NEZAKAZUJE, ZÁKON NEZAKAZUJE"

Jsem nadšená, veřejná zastupitelstva jsou pro život velmi podnětná. Opět jsem se na posledním zasedání naučila něco nového: ZÁKON NEZAKAZUJE !!!! Paní vedoucí kontrolního výboru, jistě tedy právně poučená osoba, poučila násL-) loser, obyčejné občany, že to, co nám zákon nezakazuje, můžeme bez váhání dělat. A sama nám jde, minimálně ve výkonu své funkce, zářným příkladem. A proto tedy, vykašlete se na morálku, na občanské soužití, nebuďte zbytečně svázáni pravidly;) winking, ale konejte, cokoliv, co Vás napadne, co zákon nezakazuje. To bude teprve ten pravý pozořický odvaz:)) laughing...

Jen pozor!!! Kontrolní výbor městyse Pozořice, se jmenuje kontrolní, proto, že může kontrolovat....co se mu zamane a zákon mu to nezakazuje. Raději si tedy překontrolujte svá obydlí, svůj způsob života, jednání, nákupy, čistá okna, ostříhané stromky (raději i ty obecní#:-S whew!) atd...protože vedoucí KV může dostat chuť Vám to zkontrolovat, tak ať nemáte zbytečnou "haňbu", až bude zpráva o výsledku šetření veřejně předčítána...^#(^ it wasn't me

Už se nemůžu dočkat, až mi KV přijde zkontrolovat nedělní oběd, zda-li se stravuji zdravě:)) laughing

                       .....akorát se nám někde poděl ten "ryzí charakter", ne:| straight face?

 

Nakrmme pozořická klíšťata

Člověk by si řekl, na první pohled, že v obci, kde mají dva traktory, dva mulčery (z toho jeden úplně nový za 60tis.:> smug), křovinořez a kdo ví, co ještě a hlavně vedoucího technické skupiny, který je schopný řešit problémy tak rychle, že my, normální lidi, si to ani nestihneme uvědomit:D big grin – bude v letní sezóně posekáno jedna radost. Jak si tak, ale v poslední době všímám, opak je pravdou:-S worried.

Možná, že někteří vyvolení mají „obecně“ posekáno doma za plotem, nikoliv však na obecním a už vůbec ne ve školkové či školní zahradě. V okamžiku, kdy někteří zastupitelé vznesou dotaz: „proč mají děti trávu po pás, když aktivita klíšťat je ve vlhku a horku velmi vysoká“, začne se odvádět pozornost na zcela nezásadní informace, zda je vyhlášen stupeň 10 či 8 či 4 či nic či…… a že platí „pouze běžná opatření"L-) loser. Ptám se, co je primární běžné opatření proti klíšťatům? Všude se píše: nelezte do vysoké trávy, choďte jen po cestičkách, klíšťata žijí v trávě do 1 metru! Asi jsem natvrdlá, klidně si to přiznám, ale tohle jsem opravdu nepochopila^#(^ it wasn't me.

Pozořice jsou patrně opět nějaká zvláštní výjimka, tady se zrovna nažene 80 dětí do trávy po pás s vysvětlením, že přeci platí jen běžná opatření a že děti si máte doma zkontrolovat a vysprchovat. Jistě, ale co mi to pomůže, když už jsou do odpoledne dávno kousnutý a klíšťová encefalitida se, jak víme, přenese ihned a ani očkování není stoprocentní ochrana? Když se rozhořčíte nad tím, že primárním opatřením je nelézt do vysoké trávy, tak je vám odpovězeno, že ONI tam ty děcka nemají[-( not talking a ještě je vám vytknuto, že jste ráno nezvedli telefon a nezavolali na radnici, za své vlastní peníze, že ve školce je vysoká tráva, ať ji přijde někdo posekat. Když rozešlete email, který je aspoň zdarma, je vám vytknuto, že o tom ví celý svět. Svede se to na „harmonogram“ a „období dešťů“ a náprava: ve 12 hodin, kdy si dětičky znavené prodíráním se vysokou trávou na parném sluníčku jdou po obědě lehnout#:-S whew!…začne jim pod okny na dobrou noc hrčet křovinořez …

PONAUČENÍ: starejte se o svoje, hlavně o svoje!!!….choďte s klapkama na očích i uších, o nic se nezajímejte…jen doufejte, že vaše děti pozořický „harmonogram“ ve zdraví přežijí….jinak se se zlou potážete, a patrně vám bude příště některou zastupitelkou doporučeno, abyste to posekali sami, když tam máte svoje děcka, protože nejdůležitější je „budoucnost těch dětí“….(a taky trochu ředitelský plat=D> applause).

 

Poznatky a doporučení z dalšího veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Pozořice

Myslela jsem si doposud mylně, že zastupitelé jsou v obcích proto, aby odvedli nějakou práci pro občany a zabývali se zlepšováním všeho co se zlepšit dá....omyl.....včera jsme od RADNÍHO Pozořic pana Crhy dostali důrazné doporučení, že NEJLEPŠÍ JE TADY SE NA VŠECHNO VYSRAT !!!!!.......povznášející pocit, pojďte to také zkusit:D big grin

A dále jsme našli velkou úsporu v toku obecních peněz, neboť jsme podle vyjádření p. Kulhánkové došli k závěru, že technickou skupinu je možné zcela bez problémů zrušit. Technické služby se, totiž musí věnovat údržbě zeleně pouze kvůli několika přistěhovalým, jímž končí hranice jejich zájmu plotem. Místní rodáci podle ní od „jakživa“ udržují obecní plochy sami, dobrovolně, zdarma =D> applauseÚžasný systém, nemyslíte?...až na to, že podle blízkého okolí domů některých "rodáků" to tak úplně nefunguje..... 

V dohlednu je zakoupení nahrávacího zařízení a pořizování záznamů každého veřejného zasedání, už se těším jak tato "nadčasová" vyjádření budou zaznamenávána....škoda jen, že se vedení obce tolik brání jejich zpřístupnění občanům z webových stránek....proč asi?:-& sick

 

Nová, geniální, metoda stavění hřišť v obci

Zdá se, že Pozořice jsou znovu průkopníkem neotřelé a neobvyklé metody řešení obecních problémů a potřeb občanů. V tuto chvíli mám na mysli stavbu a modernizaci dětských hřišť. Vedení obce totiž objevilo velmi jednoduché a a velmi levné řešení: pokud se nebudeme o hřiště nijak zajímat a tvářit se, že neexistují, problém se vyřeší sám...JAK GENIÁLNÍ !!! Zkuste také tuto inovativní metodu: nestarejte se o své problémy, nechte je být, vyřeší se za čas samy nebo je vyřeší za Vás někdo jiný.

Nestarejme se o obecní hřiště, je to na nás příliš velká zodpovědnost....tím docílíme, že naprosto zoufalí a vytočení rodiče, přestanou investovat svoji energii a drahocenný čas i peníze do stěžování si na radnici a přesměrují je k vlastní budovatelské činnosti....a ejhle, hřiště pak jen kvete. Vedení obce pak nějakou "trošku do mlýna" přikápne, aby jej vážení občané, voliči, nepomluvili moc a spokojení jsou všichni.....nebo ne?

 

Záhada pozořických lebek

Lebky, to je moje parketa :-) , zato v zastupitelstvu jsem krátce, přesto nabývám dojmu, že v Pozořicích se objevuje nebývalá záhada: „Lebky a tajemná komnata městyse Pozořice.“ Nikdo je nechce, zastupitelé je několikrát s hrůzou v očích smetli ze stolu, přesto se vždy v následujícím programu veřejného zasedání objeví znovu! Chápete to? Proč? Stanovisko je jasné všem normálním lidem…. i mě :-). To nemůže být náhoda. Dokonce se dovolí vtěsnat narychlo, záhadně a bez povědomí všech do bohatého programu, kde se několik hodin řeší tak závažné věci, jako sloučení MŠ a ZŠ, či rozpočet obce….doufají snad tyto drzé lebky, že s pokročilou hodinou a postupující únavou se budou zastupitelé řídit definicí správného zastupitele – viz diskuze na Úvodní stránce a v polospánku, bez vlastního uvážení zvednou pro ně ruku, jak se očekává? Komu patří? Co po nás chtějí? Čeho se snaží docílit?.... netuším, jen se děsím, že nám chtějí škodit :-(. Domnívají se zřejmě, že podle hesla „podle sebe, soudím tebe“ si tyto lebky myslí, že také lebky současných zastupitelů jsou prázdné, bez mozku….. jinak si to nedokážu vysvětlit. 

 

Víte, že existuje „psí eroze“???

Nikdy, jsem se nedomnívala, když jsem se rozhodla vstoupit mezi zastupitele, že se dozvím zajímavé poznatky z oblasti přírodních věd:) happy, které mně, jako vystudovaného přírodovědce, vždycky zaujmou. Ale jak se přesvědčuji dnes a denně, člověk se učí celý život….a tak jsem si z pondělního veřejného zasedání pozořického zastupitelstva odnesla, pro mě zcela novou, i když zatím trochu záhadnou, informaci, a totiž, že psí běhání po cvičišti způsobuje erozi, proto je není možné do oblasti bývalé skládky vpustit. S doplňkem, že „pravděpodobně vodní“:-? thinking….erozi .

… že by při tom pejsci tolik, promiňte mi to slovo, „čurali“, aby se pod nimi pohla zem, se mi nezdá a tak si od pondělí lámu hlavu, jak by k tomu mohlo dojít….zatím marně:-S worried. Až něco zjistím, doplním, pokud něco napadá Vás nebo pokud je tu nějaký studovaný „půdolog“, napište, ve vědění je síla…;) winking

 

Jak jednat o dětech (...s dětmi???)

Při svém zaměstnání pedagoga Katedry biologie PdF MU se věnuji mimo jiné i ontogenetickému vývoji, čili individuálnímu vývoji jednice a to nejen po stránce biologické, ale i psychologické. Při dnešní tvorbě výuky na začínající semestr jsem narazila na odstavec týkající se kognitivního vývoje předškolního dítěte a ten mi neskutečně připomněl včerejší jednání zastupitelů ohledně integrace či neintegrace mateřské školky pod základní školu při příležitosti odchodu dlouholeté ředitelky MŠ do důchodu….a to především myšlenkové pochody některých z nich.

Vývojoví psychologové uvádějí: „kolem čtyř let se vývoj inteligence dítěte dostává z úrovně „předpojmové“ (symbolické) na vyšší úroveň „názorového“ (intuitivního) myšlení. Nyní již uvažuje v celostních pojmech, které vznikají na základě vystižení podstatných vlastností…hovoříme o rozčleněném názoru proti jednoduchému názoru v dřívější etapě…dítě je v této době ve svých úsudcích stále ještě vázáno na názor, třebaže pokročilo proti dřívějšímu stavu, kdy takových úsudků nebylo vůbec schopno a kdy postupovalo pouze podle analogii… soustřeďuje svoji pozornost vždy jen k jedné názorové dimenzi a teprve v šesti nebo sedmi letech je schopno usuzovat v obou dimenzích zároveň, a je pro to schopno dojít k pojetí invariance a dostat se tak na práh skutečně logických operací….omezení nedovolují zatím dětem myslet skutečně logicky po krocích, které mohou být v mysli volně opakovány a současně porovnávány. Zatím umí už sice vyvozovat závěry, ale tyto úsudky jsou zcela závislé na názoru…Jeho myšlení nepostupuje dosud podle logických operací…je stále úzce vázáno na činnost dítěte a je v tomto smyslu antropomorfické a egocentrické.“

A tak se mi na mysl neustále dere myšlenka, že většina zastupitelů je otevřená alespoň vyslechnutí si a posouzení nových, trendových názorů a směrů a vyvození či zhodnocení jistých výhod, které nutně přinášejí, jinak by nebyly tak široce přijímány a aplikovány, ….a naopak argumentace některých z nich mě přesvědčuje, že výše uvedená charakteristika čtyřletého dítěte vývojovými psychology nemusí nutně platit jen pro čtyřleté děti….:D big grin

 

Jak jsem poprvé zasedla

Hříčkou krutého osudu se přihodilo, že jsem v listopadu byla postavena před úkol, nahradit v zastupitelstvu našeho zesnulého kamaráda Aleše. Pokračovat ve stopách skvělého zastupitele, nebude jednoduché, ale jsou věci mezi nebem a zemí, které neovlivním, alespoň se tedy vynasnažím tomu přiblížit…

A tak jsem v prosinci poprvé „zasedla“ na veřejném zastupitelstvu a přes velmi silné nachlazení zvládla pronést slavnostní slib.

Nejzajímavější část večera, však přišla u bodu programu: Zprávy o činnosti výborů. Jako první byla přečtena zpráva o činnosti finančního výboru, jejíž autor nebyl přítomen. Zpráva byla stručná, obecná, nic moc neříkající….až na to, že obsahovala „zákeřný výpad“ v podobě náznaku neschopnosti vedení obce odevzdávat potřebné podklady včas. Tato poznámka, navíc od kamarádíčka, zapůsobila jako píchnutí do vosího hnízda a vyvolala ostrou obrannou reakci vedení obce vůči finančnímu výboru se snahou přesvědčit, že ti neschopní jsou právě oni…

Zajímavou dohru měla celá situace na závěr zasedání, kdy jeden ze zastupitelů měl přeci jen pocit, že by se k tomu mělo občanům něco říct, jelikož to na nezúčastněné (…i na mne) působilo velmi podivným dojmem. A, ač expresívně, přesto naprosto trefně, okomentoval tuto nastalou situaci a snažil se ji uvézt na pravou míru, což si ovšem někteří z přítomných nesprávně vyložili a přišla ostrá reakce z pléna, která více méně nenechala odvážného zastupitele ani dokončit svoji myšlenku. Jak komické, reakce z úřadu, na jehož zaměstnance slyším denně na ulici nevybíravá slova, řečeno kulantně, mnohem „expresívnější“ než ta, co použil onen zastupitel. Nemohu si pomoct, ale připomíná Vám to také tolik to výstižné lidové pořekadlo „potrefená hus se vždycky ozve“?...

 

 


Diskusní téma: Deník nesnesitelné blondýny

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.