Česká inspekce životního prostředí potvrdila naše obavy o nezákonném zacházení s odpadem v Pozořicích

28.10.2013 16:12

Jak jsme již dříve informovali v našich článcích (https://pozorice-trochu-jinak.webnode.cz/news/snehovy-kopec/, https://pozorice-trochu-jinak.webnode.cz/news/pozorice-detem/), nelíbí se nám, jakým způsobem byl vystavěn tzv. "sáňkovací kopec" za zahradou mateřské školky. Krátce po navezení, již v roce 2011, zastupitel Petr Filip upozorňoval na veřejném zasedání na porušování zákona a podivný postup při stavbě kopce. Jeho slova však vedení obce nebralo vážně. Na jaře tohoto roku, po zjištění, že děti z MŠ kopec pro své zimní hrátky nemohou využívat z hlediska jejich bezpečnosti, jsme toto téma otevřeli na veřejných zastupitelstvech znova. Výsledkem však byl posměch, hraný údiv nad jeho nepoužitelností či informace o tom, že se kolem ještě "přisype." Dozvěděli jsme se, že stavba kopce není stavebním úřadem v Pozořicích povolena a ten se tváří jakoby ani neexistoval. Projekt kopce sice pan starosta namaloval, ovšem realita je dvakrát větší!

Po konzultaci této problematiky s odborníky v oblasti životního prostředí, kteří nám jednoznačně potvrdili, že byla porušena pravidla pro zacházení s odpady (především nevyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu, nepovolení stavebním úřadem, použití velkých kusů stavebního odpadu, včetně asfaltu, nakládání s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady není povoleno...) jsme se rozhodli, společně s nimi, podat podnět ČIŽP.doc (2141184) k prošetření postupu městyse Pozořice.

Stavební úřad dostal inspekcí nařízeno zahájit řízení o odstranění stavby, které po čase opravdu zahájil a s obcí bylo vedeno správní řízení. Výsledkem je potvrzení našich domněnek o porušování zákona o odpadech vedením obce a udělená pokuta ve výši 10 tis. Kč + náklady na řízení 1 tis. Kč (Příkaz ČIŽP.pdf (1562655)). Tuto částku musí zaplatit ze svých vlastních prostředků zodpovědná osoba, tedy v tomto případě pan starosta. Pevně doufáme do budoucna, že si vedení městyse příště rozmyslí, jak zacházet s naším okolním životním prostředím a přestane vyvážet odpad do okolí Pozořic.

Martina Jančová

—————

Zpět