Co se nám za toto volební období nepodařilo

12.09.2014 10:26

  Ne vše se vždy podaří podle představ a tak abychom jen nepopisovali či neopisovali úspěchy tohoto volebního období, musíme se zmínit i o tom, co všechno se nezdařilo:

  • Především prosadit opravy více komunikací a plán „Postupné opravy chodníků a komunikací“. Jeho vytvoření jsme sice navrhli, bylo schváleno a zastupitelům zasláno k vyjádření a sestavení, ale za celé 2 roky jej pan starosta nezpracoval s tím, že se nevyjádřili všichni!!! Díky tomu se oprava prvních dvou vybraných komunikací letos nemohla realizovat.
  • Nalézt společně místo velmi drahého a neefektivního poldru v Panské zahradě jiné řešení v podobě např. dalšího biotopu či přesunu směrem k Sivicím a jeho společnou výstavbou s nimi
  • Prosadit výstavbu EKODVORA na jiném, občanům přístupném místě za mnohem nižší náklady (obecní pozemek bez nutnosti výkupu dalších pozemků, výstavby sítí či budování zpevněné cesty na úkor jiných komunikací)
  • Stanovit podmínky a sestavit regulativ dalšího rozvoje městyse s ohledem na obslužnost a vyváženost rozpočtu. Nepodařilo se ani sestavit dlouhodobý plán rozvoje Pozořic (jinde věc zcela samozřejmá a potřebná)
  • Vyšetřit předraženost zakázky „Připoložení kabelů VO na náměstí“ a zjistit veškeré její skutečné náklady
  • Zjistit skutečné náklady na tzv. „Sáňkovací svah“ u MŠ a dosáhnout vymáhání zbytečných nákladů s odstraněním
  • Dosáhnout úhrady škod – pokut městysi od zaměstnanců, kteří je způsobili. Ti je mohli obci pokrýt ze svých pojištění, které se též nepodařilo interně všeobecně zavést
  • Zabránit rapidnímu navýšení nákladů na opravu Dělnického domu a případnému vzniku dalších nákladů instalací tepelných čerpadel v této budově. Jejich úspornost a návratnost se v budově ZŠ zatím neprokázala, navíc nepůjde o tak vytížený objekt. Ten je naopak využíván více subjekty a jednorázovým pronájmem, aniž by jim šlo prokazatelně vyčíslit náklady na energie
  • S tím souvisí i ztrátové hospodaření Dělnického domu, který není ekonomicky využíván. Navrhovali jsme marně např. přemístění obecní policie do této budovy a komerční využití obecní budovy Na Městečku 247
  • „Zprůhlednit“ veřejnosti obecní rozpočet. Jednotlivé paragrafy a jejich obsah je často nejasný i samotným zastupitelům. V mnoha obcích je toto dnes řešeno tzv. rozklikávacím rozpočtem (občanům se na internetu po kliknutí na jednotlivé paragrafy zobrazí jejich obsah, který v průběhu roku aktualizován), u nás věc zatím zcela nevídaná... Podobně jako zveřejnění všech smluv osob a firem, které mají s městysem smluvní vztah!

  Asi bychom toho našli ještě o něco více, ale tyto uvedené věci nás skutečně mrzí a nezbývá než doufat, že se některé z nich podaří vyřešit v následujících letech...

—————

Zpět