Drobné změny k lepší dopravní obslužnosti v Pozořicích

25.08.2011 10:11

 Drobné změny k lepší dopravní obslužnosti v Pozořicích

 Již dlouho volali lidé po zavedení nočního spoje z Brna, aby mohli bez použití vlastního automobilu či taxislužby vyrazit za kulturou či zábavou. Proto také nové zastupitelstvo na svém 1. zasedání požadovalo zjištění podmínek zřízení tohoto spoje. Firma Kordis na přelomu roku předložila poměrně zajímavou kalkulaci nákladů na toto nedotované spojení z Brna a tak zbývalo oslovit ostatní obce, zda by o tuto službu měly také zájem. Okolní obce nadšeně souhlasily a starostové se domluvili, že náklady podělí poměrnou částí podle počtu svých obyvatel. Vše tedy proběhlo neuvěřitelně hladce a tak s následují změnou jízdního řádu v červnu 2011 se budeme moci každou noc z pátku na sobotu a ze soboty na neděli ještě po půlnoci dopravit autobusem do svých domovů.

   K jednáním o změně v dopravě se záhy připojilo i vedení naší ZŠ s požadavkem zavedení spojů z okolních obcí až ke škole. Důvodem je především maximálnímu zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do školy a ze školy a možnost „získat“ další žáky z okolních obcí, kteří mnohdy jezdí do škol mnohem více vzdálených. I když většina zastupitelů tuto myšlenku podpořila, prvním problémem bylo vyvrátit řadu argumentů, proč je tato snaha zbytečná. Důvody typu, že děti stejně jezdí na Městečko si nakoupit pamlsky, či že děti by měli pro své zdraví také trochu chodit, nakonec neobstály. Zvláště, když se podíváme, jak bezpečná je cesta do školy bez jediného přechodu pro chodce a jaká je frekvence automobilů přímo před vstupem do ZŠ. Dalším problémem byla odpověď KORDISu, že by zřízení nové zastávky zdrželo uvedené spoje a narušilo obraty autobusů. Aktivní příznivci bezpečné dopravy s vedením školy vybraly spoje, které jezdí v krátkých intervalech a spočítaly, že pokud tyto spoje vynechají zastávku Pozořice, náměstí a pojedou od ZŠ ulicí Malé Lipky do zastávky Velké Lipky, pojedou jen pár metrů navíc. Dne 12. dubna 2011 tak mohlo proběhnout hlavní jednání se společností KORDIS. Za podpory starostů Pozořic, Viničných Šumic, Kovalovic, Tvarožné, Sivic a Hostěnic i zástupců dopravního odboru JmK došlo k požadovaným úpravám jízdního řádu autobusů linek č. 701 a 702. Od 1. září 2011 tak začnou jezdit vybrané autobusy linky č. 702 do zastávky Pozořice, škola. To znamená, že děti ze spádových obcí budou moci jezdit autobusem přímo ke škole a odpoledne přímo od školy. U linky č. 701 dojde k drobné úpravě jízdního řádu tak, aby děti mohly pohodlněji stíhat odpolední spoj.

Věříme, že tyto změny část našich občanů potěší. Nás navíc potěšilo i potvrzení toho, že „když se opravdu chce, tak to jde“.

—————

Zpět