EKODVŮR – peněz důl?

21.08.2014 15:11

 Po roce 2000 se začaly kvapem v naší vlasti budovat tzv. ekodvory, podporované (a zpočátku i bohatě dotované) státem. Po výstavbě několika takových i v našem okolí navrhl pozořickým zastupitelům realizaci tohoto projektu pragmaticky uvažující tehdejší místostarosta Pavel Skládaný a návrh získal rychle podporu i mezi občany. Následovalo několik návštěv takovýchto ekodvorů a po nich dlouhé diskuse o tom, kdo a jak ho bude řídit, kdo tam co bude dělat, a hlavně – kde by měl být. Protože až do doby velmi nedávné zastupitelstva v Pozořicích nevyužívali dotací, bylo na tyto debaty času dost a pokračovalo se v nich i v dalším volebním období, kdy byla hlavní prioritou výstavba kanalizace.

  Ještě v roce 2009 se diskutuje o různých lokalitách v obci, každý návrh je vždy určitou skupinou

zastupitelů podporován a dalšími naopak rozporován. Mezitím však vypsaných dotačních titulů rapidně ubývá, po obci volně odstavené kontejnery se plní „téměř sami“ a při velkoobjemovém svozu se stále více sváží nashromážděnémo materiálu od občanů. Náklady obce na jejich likvidaci rostou, ale řešení je v nedohlednu. Když se na jaře 2010 objeví na zastupitelstvu návrh na zřízení ekodvora mimo zástavbovou část obce (aby to nikomu nemohlo vadit), bylo náhle rozhodnuto. A to i přes skutečnost, že zde Pozořice vhodný pozemek nevlastní a že jde o zcela opačný postup, než v ostatních obcích a městech. Záhy se nachází i vlastníci, ochotní svůj pozemek obci prodat za 400 Kč/m2 a to v sivické průmyslové zóně za vlečkou (ekodvůr by tak prý navíc mohl sloužit i občanům Sivic). Tehdejší zastupitelé s odkupem jednohlasně souhlasí i přes skutečnost, že k pozemku není vhodná příjezdová cesta a není ani místo pro uložení dosti vzdálených inženýrských sítí. Navíc zastupitelsté ještě v září před volbami schvalují téměř 120 000 Kč na zpracování projektu a další náklady začínají narůstat v souvislosti s odkupem částí pozemků na rozšíření cesty a koridoru sítí. Bohužel, zápisy z jednání rady ke konci tohoto volebního období se nepodařilo najít a tak nemáme více informací o dalším postupu při jednání z vlastníky (ani o jednáních tehdejší rady s fa Goodwill ohledně výstavby bioplynky a ani o projednávání údajných 12 studií lokality Lepky, z nichž nové zastupitelstvo vidělo už jen poslední tři). Víme jen, že se pozemek se kupuje za 1 324 000,-  jen pár dnů před komunálními volbami.

 Po volbách v roce 2010 nové zastupitelstvo bere tento projekt spíše na vědomí jako hotovou věc a nijak se problematikou nezabývá. Až do doby, kdy jeden z majitelů přilehlých pozemků odmítá svou část na zajištění přístupu k budoucímu ekodvoru prodat. To už se začínáme zajímat o celou věc tak trochu hlouběji a navrhujeme zřízení ekodvora v jiné, lidem dostupnější lokalitě na pozemku ve vlastnictví městyse s dostupnými sítěmi a přístupem. Ukazuje se, že částka proinvestovaná do této lokality již dosáhla ceny, za kterou byl prodán v roce 2010 obecní stavební pozemek s cílem celou akci ufinancovat. Ale to ještě nejsou vykoupeny všechny pozemky, pozemek není zasíťován a nemalá cena bude i za zpevnění budoucí komunikace k němu. O samotné stavbě ekodvora, kterou do té doby nemá smysl zahajovat, ani nemluvě. Zajímavý je i pohled na výpis vlastníků okolních, v současnosti bez sítí a příjezdu nevyužitelných pozemků. 

  Na některé z nově navrhovaných lokalit by za tyto peníze (více než 1,5 mil. korun) bylo vybudováno minimálně oplocení, elektrická přípojka a zpevněná plocha! Bohužel, i když se o změně umístění začalo diskutovat, k žádnému hlasování na zastupitelstvu nikdy nedošlo.  A tak 10 let po zrození nápadu zřídit ekodvůr pro obyvatele Pozořic nemáme stále nic. Tedy máme – máme tu v době blížících se voleb staronové předvolební sliby, jak je potřeba jej podle původního plánu dodělat a spoustu obecních peněz v p.......

   A i když jsme velkými příznivci takovýchto projektů, tak takhle raději nic nebudujme a každému z občanů pojďme přispět na poplatek za svoz komunálního odpadu, tak jako to dělají třeba v Sivicích! Pokud se však tento projekt novému zastupitelstvu podaří „dotlačit“ do konce, bude mít pozořický ekodvůr hned tři prvenství – NEJvzdálenější umístění pro občana, NEJdražší na Moravě a NEJdelší dobu realizace :-).

—————

Zpět