Exkurze do Ivanky při Dunaji

08.10.2012 12:01

Exkurze do Ivanky při Dunaji

 

  Ve dnech 20. a 21. 9. 2012 se uskutečnil poznávací zájezd do naší družební slovenské obce za účelem vzájemné výměny zkušeností. Krom zaměstnanců našeho úřadu byla tato akce uspořádána také pro neuvolněné zastupitele. Z nich se však zúčastnili pouze dva - Pavel Topinka a Miloš Ftačník.

  V Ivance naši hostitelé seznámili účastníky s chodem obecního úřadu a způsobem řízení obce. Následovala návštěva domu pro seniory, ZUŠ, základní a mateřské školy, školní jídelny, památníku M. R. Štefánika, infocentra a farního kostela. Na večer pro všechny zorganizovali hostitelé přátelské posezení, což byla výborná příležitost pro diskuse na jednotlivá témata. Součástí programu večera bylo i sportovní klání, kde oba zástupci PTJ zabodovali a získali dvě 1. místa. Na druhý den proběhla cestou zpět ještě návštěva Bratislavy  a hradu Děvín.

   Na závěr uvádíme několik zajímavých informací z této akce:

 • Ivanka při Dunaji má více než 5500 obyvatel, její rozloha činí 1 425,7ha.
 • Pro starší občany má vybudován denní stacionář, kam mohou docházet na oběd a kde se mohou pravidelně setkávat. Jeho součástí je i společenský sál, kde se konají různé akce.
 • Velmi zajímavé jsou tabulky s ceníky za stravné a další poplatky pro důchodce, odstupňované podle výše důchodu.
 • Základní škola je v Ivance jedna centrální a navštěvuje jí 680 žáků (!). Prochází postupnou rekonstrukcí. Hlavním problémem je zde stav a nedostatečná kapacita tělocvičny a sportoviště.
 • Mateřské školy má obec tři, spojené pod jedno vedení. Jedna MŠ se nachází v areálu ZŠ s níž má společnou školní kuchyni, druhá MŠ má svou kuchyni, z níž se dováží strava do třetí a také seniorům.
 • ZUŠ má jako svého zřizovatele obec a sídlí ve vlastní budově. Tím je dána možnost kontroly hospodaření i činnosti vedení.
 • Technické služby mají k dispozici pouze 1 traktor, ostatní techniku tvoří pouze „ruční nářadí“. Zaměstnanci včetně vedoucího jsou především zdatní důchodci (pohybují se po obci na kolech) a starají se hlavně o údržbu. Ostatní práce zadávají formou výběru dodavatele externím firmám.
 • Stavební úřad je členěn na dvě části, z nichž jedna se zabývá pouze drobnými stavbami (na ohlášky) tak, aby došlo k urychlení administrace u těchto staveb (i tito pracovníci jezdí po stavbách na kolech).
 • Samostatná budova infocentra vybudovaná v centru obce slouží nejen jako informační místo s prodejem suvenýrů, ale i jako výstavní a obřadní síň. Slouží také pro výchovu mládeže, je vybaveno pro konference, velkoplošnou projekcí a sociálním zařízením.
 • Obecní policii Ivanka nemá, je to pro ně i při jejich rozpočtu nákladná záležitost. O bezpečnost se zde stará státní policie se sídlem v Bernolákove.
 • V obci není ani sbor dobrovolných hasičů, jehož činnost by zde rádi uvítali.
 • Poměrně nemalé peníze investují pravidelně do údržby a obnovy památek, na které jsou patřičně hrdí

—————

Zpět