Firemní školka pomůže rodičům nepřijatých dětí do MŠ

09.08.2013 07:15

  Naše MŠ, rozšířená před několika lety o přístavbu další třídy, není schopna uspokojit každým rokem stále více žádostí o přijetí našich dětí. Ve spolupráci s maminkami v MC se dlouho hledalo řešení a způsob pomoci rodičům, kteří nemohli nastoupit do svých zaměstnání. Z navrhovaných projektů (placené hlídání dětí v prostorách MC, soukromá školička v Dělnickém domě, apod.) se ve spolupráci s ředitelem PhDr. Janem Dudkem podařilo vytvořit model tzv. firemní školky. Během května a června byla zpracována žádost o dotaci, která byla v červenci schválena.

  Naše škola byla tedy úspěšná v dotačním titulu MPSV ČR na zřízení dvou tříd mateřské školky, která by měla fungovat při naší škole od 1.9.2013. Projekt dostal název Do práce bez obav o děti a na tento projekt byla potvrzena částka dotace ve výši 2 474 352,00 Kč. Školka by měla fungovat 1,5 roku a pojmout by měla 24 dětí. Partnerem školy v tomto projektu je tedy MC Človíček.

  Podmínky přijetí dětí do této školičky budou stanoveny dle pravidel tohoto projektu a bližžší informace podá rodičům vedení naší školy. Panu řediteli děkujeme za obrovskou pomoc při řešení tohoto letitého problému rodičů malých dětí.

Pavel Topinka

—————

Zpět