Hodnocení letošních voleb do zastupitelstva městyse z pohledu sdružení PTJ

09.12.2010 13:28

A je po volbách....

 

   Na úvod je potřeba připomenout, že rozhodnutí založit naše nové sdružení padlo teprve v první polovině června tohoto roku! Vzniklo především z podnětů a iniciativy desítek lidí, kteří jen nemluvili, ale aktivně se zapojili do nezbytného papírování, sbírání podpisů či nabízeli svou kandidaturu. Společné nadšení a ochota byla hnacím motorem během volebních příprav a vytvořila mezi všemi zvláštní atmosféru, na níž se dlouho nezapomíná. Vytvořila se mnohá přátelství i mezi lidmi, kteří se dříve sotva znali, získali jsme nové cenné zkušenosti.

  Naše představy o výsledku voleb vycházely z jednoduché matematiky: 15 mandátů, 5 kandidátek, tj. 3 mandáty průměrně. A tento počet byl také naším cílem. Skutečný výsledek, 4 mandáty a více než 3800 hlasů, jsou pro nás velkým úspěchem, ale i určitým závazkem a výzvou k další práci. 

Z volebních výsledků lze vyčíst, že počet voličů se oproti minulému období nijak nezměnil a že ani vyšší počet kandidátek výrazně neovlivnil počet hlasů u jednotlivých „lídrů“. Nelze však z nich vyčíst, které či kterým skupinám občanů se k volebním urnám chodit nechce či kolik voličů bez delšího přemýšlení pouze zaškrtlo pár jim známých jmen napříč kandidátkami. Závěry lze tedy dělat pouze ze zveřejněných čísel.

  Občanská demokratická strana je v naší obci úplnou novinkou a získané mandáty jsou pro ni určitě také slušný úspěch. Ani my jsme jim víc před volbami netipovali. Jsme však toho názoru, že pravicová strana v Pozořicích chyběla a mohla by být přínosem především v oblasti rozvoje a podpory podnikání. Další vývoj ukáže, jak bude úspěšná ve své činnosti a zda získá další nové příznivce.

   KDU-ČSL jsme tipovali 3 mandáty. Jednak nás velice překvapila svým „novým“ volebním programen a jednak úspěšně dokázala prostřednictvím Orla veřejnosti, že umí sehnat peníze, hospodařit a starat se o nabytý majetek. Bohužel se ukázalo, že mnoho voličů u nás k politickým stranám nemá důvěru a tak mají o jednoho zastupitele méně. Možná je to škoda, protože praxe dosud ukazuje, že obce i města, řízené stranami, jsou rozvinutější. Dveře na potřebných úřadech budou vždy spíše otevřeny představitelům nějakého politického uskupení, než kdejakému nezávislému panu XY. Bohužel, je to tak a platí to pro všechny strany a všude stejně.

    Sdružení Spokojený domov pro všechny svými čtyřmi mandáty překvapila téměř každého. Až neuvěřitelný rozdíl pouhých šesti hlasů oproti dalšímu sdružení přinesl rozdíl jednoho mandátu. My jsme zprvu tipovali dokonce dva mandáty (díky nekandidování pana doktora Růžičky), ale po té, co byl zveřejněn přesun Šárky Červenkové k tomuto sdružení, odhadovali jsme tři.

   Naproti tomu jsme sdružení Za další rozvoj Pozořic tipovali mandáty čtyři. Při pohledu na počty hlasů jednotlivým kandidátům tohoto sdružení nelze nepřehlédnout 2 třetiny jmen s počtem pod 200 a naopak absolutně nejlepší skóre Ing. Červenky, 511 hlasů. Lze z toho usuzovat (a diskuse s občany tomu odpovídá),  že se jim nějak nezdařilo sehnat „úspěšnější“ kandidáty. Na druhou stranu se potvrzuje, že mnoho voličů bralo tohoto lídra jako známou a zkušenou osobnost, navazující na bývalé SNK-ED, vedené F. Toužínem. Až nyní si začínají uvědomovat, že šlo jen o „umělou konkurenci“ s cílem rozdělit hlasy voličů tak, aby je nezískaly jiná sdružení či strany.

   V každém případě je po volbách, jejichž výsledky jsou neměnné. Zbývají volby zastupitelů do uvolněných funkcí a rady městyse, dále výborů a komisí. Žádná jednání mezi zástupci jednotlivých kandidátek nepřinesla uspokojivý výsledek pro většinu. Ani zastupitelů - ani voličů, které zastupují. Z posledních jednání pouze vyplývá, že sdružení Spokojený domov pro všechny a  Za další rozvoj Pozořic požadují pro p. A. Mikulu funkci starosty, pro p. J. Červenku funkci místostarosty a pro L. Crhu post 1. radního. Protože k obhájení těchto postů potřebují nejméně jeden hlas, nabízejí další místo v radě KDU-ČSL za podporu tohoto uskupení a poslední místo v radě někomu z našeho sdružení.

   Tuto nabídku na složení pozořické rady nechceme do ustanovujícího zasedání zastupitelstva, kdy proběhnou tyto volby, zatím komentovat. Ponecháme na veřejnosti, aby si udělala svůj vlastní úsudek a případně se i vyjádřila.
    V každém případě vás tímto zveme k osobní účasti na ustanovujícím zasedání, které se koná ve středu 10. 11. 2010 od 19,00 hodin v Dělnickém sále v Pozořicích.

Za PTJ Pavel Topinka, MVDr. Aleš Maxián, Mgr. Aleš Tinka, Miloš Ftačník, zastupitelé

 

—————

Zpět