K politicky laděnému úvodníku v Pozořickém zpravodaji č. 6/2011 vyjádření nepolitické...

12.01.2012 17:03

Když jsem po uzávěrce uvedeného obecního časopisu vkládal do počítače úvodník pana starosty, bylo mi předem jasné, že toto vydání nezůstane u občanů i opozice jen tak bez odezvy. První reakce však byly až příliš překvapivé a mnohé hlavně zcela nepublikovatelné. Následovaly je však dotazy, zda bude toto ponecháno bez odezvy či jak to vnímají ostatní zastupitelé. Jelikož zatím vím jen o reakci MVDr. Maxiána, který vznesl protest u kontrolního výboru (a ten zatím žádný závěr neučinil) a zastupitelé se od vydání zpravodaje zatím nesešli, nemohu zatím na tyto otázky odpovědět.

Přesto jsem se rozhodl zveřejnit svůj osobní názor, a to ne jako člen sdružení PTJ či zastupitel, ale jako člen Infocentra a osoba, která tento časopis pro občany již několik let připravuje. Jako první věc jsem si prolistoval zpětně 6 kompletních ročníků a několik starších jednotlivých vydání (včetně těch, které tvořil pan Páral) a mohu konstatovat, že si žádný z předcházejích činitelů na radnici nedovolil obecní média využívat pro osobní politikaření. A't už z morálního hlediska nebo proto, že jim to tak trochu zavánělo zneužitím svěřených pravomocí... K tomuto účelu si dnes každý může založit svou prezentaci na internetu nebo třeba vydávat své tiskoviny (viz třeba OS Za obyvatelnost Pozořic ohledně biplynové stanice). Ve zpravodaji tak najdeme první stopy zatahování obecní politiky a vlastních ambicí až letos v tomto úvodníku.

Citace (1.část):Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží konec letošního kalendářního roku. Dokončeného prvního roku po loňských komunálních volbách. Jsem si vědom, že na nějaké bilancování je dosti času, ale určitě není na škodu se za letošním rokem alespoň krátce ohlédnout. Tak tedy jaký vlastně byl rok 2011? Určitě složitý a komplikovaný, plný překvapení. Přes všechny problémy, se kterými jsme se v průběhu tohoto roku potýkali, se domnívám, že to, co jsme před volbami v roce 2010 voličům slíbili, postupně plníme.“

Pan starosta by si měl především uvědomit, že jeho politické sdružení skončilo ve volbách až na 3. místě a že v nich úspěšně obstálo 5 kandidátek se svými představami a možná i jinými cíli. Pokud připustíme, že se voleb zúčastnila polovina občanů Pozořic, pak se volební program „SNK za další rozvoj Pozořic“ a výsledků jeho plnění týká něco kolem 10% čtenářů Pozořického zpravodaje! Další otázkou je, kdo je v tomto článku vůbec myšlen pod pojmem „my“.

Citace (2.část): „... Často se v průběhu stavby musela hledala různá řešení, možnosti a často i kompromisy. Je o to smutnější, když se na webových stránkách některých uskupení presentují nepovedené detaily ještě nepřevzatého díla. Pokud se občané vrátí ve fotodokumentaci k dřívějšímu období z těchto částí obce, vidí, k jakému výraznému zlepšení schůdnosti chodníků zde došlo.“

Nedočetli jsme se však v žádném z posledních úvodníků, že by hřiště u Dělnického domu nebylo bez pana Brtníka, Tampy (ale i dalších) a MC Človíček, naučná stezka, přechody a retardéry bez Mgr . Tinky, parkoviště u MŠ či zhotovené reklamace opravených chodníků bez neustálého připomínkování nejmenovaných zastupitelů (navíc nebylo opraveno a přitom převzato ještě dost závad - ale o tom bude podle mých informací psáno jinde někým jiným).

Určitě se najdou lidé a mezi nimi i zastupitelé, kteří s takovouto formou sdělení informací směrem k veřejnosti problém nemají. I já se rád demokraticky podřídím názoru většiny, ale je třeba si uvědomit, že v obci žijí lidé různého názoru na věc, z nichž někteří ani zájem o komunální politiku nemají. Pro tyto všechny a pro spravedlnost věci by pak bylo nutné stanovit při prezentaci v obecních médiích nějaká pravidla. Jednou z navrhovaných možností je, aby do zpravodaje zasílali tedy příspěvky i strany a politická sdružení, čímž by měli možnost na taková prohlášení reagovat. Nebo je možné politicky motivované věty či osobní názory umisťovat někde pod čarou či zvýraznit (např. tučně). Mě osobně se však žádná z těchto variant nelíbí a mám obavy, že by se v brzku zpravodaj (a posléze třeba i web, infokanál či obecní nástěnky) staly místem politických diskusí a osobních přestřelek (i kvůli těmto tendencím jsme na obecním webu zrušili komentáře a založili nezávislé diskusní fórum). Názor však může na tento problém mít každý občan jiný a zastupitelé by v této věci měli udělat jasno.

Závěrem bych chtěl jen uvést, že „sporná 2. část úvodníku“ mohla být klidně být uvedena takto: „… V téže době započaly práce na opravě chodníků v ulicích Šumická, Velké Lipky, na konci Kovalovické ulice k odbočce na Maršíky a byl opraven propoj mezi ulicí Kovalovickou a Šumickou. Vůbec se nejednalo o jednoduchou záležitost. Během stavby bylo vybouráno a znovu položeno 1430 m silničních a chodníkových obrubníků, bylo vybouráno 1762 m2 dlažby, která byla nahrazena dlažbou zámkovou. Vzhledem k tomu, že původní chodníky byly provedeny různě směrově a výškově se vstupy a vjezdy napojovanými na tento nepříliš dobrý stav, bylo při realizaci akce poměrně obtížné sladit všechny požadavky tak, aby výsledek byl naprosto dokonalý. Často se v průběhu stavby musela hledala různá řešení, možnosti a často i kompromisy je třeba poděkovat všem občanům a zastupitelům, kteří nás na jednotlivé nedostatky a závady při stavbě upozornili či přišli s nějakým řešením. Napomohli tak k výraznému zlepšení schůdnosti chodníků i ke zlepšení vzhledu naší obce....“ Určitě by tímto projevem autor v očích veřejnosti i svých oponentů výrazně stoupl.

Pavel Topinka, vedoucí Infocentra

Komentáře (jen ty slušné a publikovatelné):

Nejvíce ze všeho by mne zajímalo, kdo je (nebo jsou) podle pana starosty „…my…“!

Milan Oplatek, jednatel a výkonný ředitel CARLING,spol.s.r.o., Hviezdoslavova 51, 627 00 Brno, CZ

-------------

 Navrhuji pasáž s politikou buď vypustit, nebo naopak vytučnit a komentovat pod čarou. Vzhledem k nějakým pravidlům máte podle mne právo na obojí.
Rozhodně nelze toto ponechat bez následků, všechno někdě začíná a je lépe utnout to v začátcích. Politické přestřelky nepomohou nikomu, spíše by asi přidali body těm, co "vlánou", mají víc možností.

Alena Tišnovská

-------------

  Při pročítání minulého zpravodaje jsem se dopálil v úvodníku, kdy se starosta obořil proti kritice špatného díla. Prý nebylo převazté... a další milion výmluv, které nepotřebuji slyšet. Mě se to vůbec nelíbí a protože jako běžný občan se k některým informacím nedostanu tak jsem oficiální cestou požádal o vydání kopie smlouvy a také o to, kdo dílo za městys přebíral. A proč to všechno? Já totiž taky u té školy bydlím a už mám dost toho, že musím občas volit mezi tím nenechat se přejet a být špinavý. Cca 14 dní zpět bylo docela mokro a u koupáku se vytvořila krásná kaluž přes půl silnice, j&aacu te; při míjení aut skončil v blátě, ale chvíli po mě šly děti ze školy a ty tu kaluž přes půl silnice obcházely prostředkem silnice v protisměru!!! A jsem u toho... celý Pozořice na zelenou jsou mi k ničemu, když u školy bude klid, ale mě nebo děti přejedou o 150 metrů dál... ale na to se tady asi čeká. V Lipkách je chodník rozbitý(v Brně na Úzké u Tesca ho opravili i v těchto mrazech) a nikomu to nevadí. Podle mě není možné řešit blbosti a to hlavní odsunout s tím, že nejsou finanční prostředky. Není potřeba mít chodník ze zámkové dlažby, podle mě jsou i levnější technologie jak tam ten chodník udělat, aby se něco udělalo pro občany.

Jinak nejen v Pozořicích se řeší, kde brát a nekrást... co se inspirovat v Polsku - https://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/162470-ani-kapka-nazmar-polsko-zavadi-destovou-dan/

Václav Bajer

—————

Zpět