Nový hráč našeho „zastupitelského“ kvarteta

10.12.2011 21:07

Na zasedání rady městyse dne 15.11.2011 byla projednávána otázka doplnění zastupitelstva městyse o nového – čtvrtého zástupce našeho sdružení po tragické listopadové události...
Na uprázdněný mandát vznikl nárok 1. náhradníkovi, jímž je Ing. Pavla Strejciusová. Podle zákona byla tedy starostou městyse oslovena, avšak na tento post rezignovala ve prospěch dalšího náhradníka v pořadí, jímž je Mgr. Martina Jančová, Ph.D. Ta podle všech pravidel tento post přijala. Po složení veřejného slibu na zasedání zastupitelstva městyse dne 14.12.2011 se tak stává novým plnohodnotným hráčem našeho týmu. Počet žen v zastupitelstvu tak bude rozšířen na tři, což nás velmi těší. Všichni tímto přejeme Martině hodně úspěchů a pevné nervy!
 

—————

Zpět