Poldr v Panské zahradě opět v zájmu pozornosti

01.08.2014 07:28

  Jedním ze stovky tzv. „šuplíkových projektů“, které za minulého zastupitelstva zaplatil daňový poplatník, je i projekt „Suchý poldr v Panské zahradě“, který se objevil i ve volebním programu některých kandidátek v roce 2010. Nově vzniklé zastupitelstvo se na tuto stavbu nedívalo vůbec optimisticky a vzhledem k totálně rozbombardované obci po výstavbě kanalizace se ani nikdo nesnažil jí tlačit do popředí. Teprve v polovině volebního období (kdy se ukázalo, že když se chce, jdou získat i dotace) se opět začíná o tomto poldru mluvit, jako o věci nezbytné, na níž je třeba dotaci shánět. Naštěstí většina viděla priority obce jinde (i když zastánci této stavby zvládli i poměrně úspěšně kvůli tomu blokovat chodník Holubická II.) a tak se mohli obecní peníze vrazit na (podle nás) mnohem užitečnější akce. Jenže...

  V roce 2012 přicházejí Sivice s žádostí o pomoc při řešení problémů se zvyšováním hladiny dešťových vod z Pozořic a vyplavování jejich domů. Každý zastupitel dostává do ruky řadu materiálů a studií řešení problému. Po několika diskusích zástupci této obce požádali o přijetí na veřejném zasedání v Pozořicích, které je jim zamítnuto a je jim umožněno jednat pouze bez veřejnosti. K tomuto jednání je pozvána ing. Švestka, který poldr v Panské zahradě projektoval a dovídáme několik zajímavých informací:

1 Pozořice nemají naprojektován jen 1 poldr, ale hned 3 (jsme lepší, než Brno :-))

2 V Panské zahradě poldr musí být z důvodu styku více větví dešťové kanalizace, které při větším průtoku mohou způsobit velké škody (doposud se tak ještě v tomto místě nestalo, i když jde o zastaralé potrubí). Jiné řešení prý není možné. (To nám ale vyvrátili už 2 jiní odborníci, kteří tvrdí, že lze problém řešit speciální přepadovou šachtou jako u jiných kanalizačních stok)

3 Předmětný poldr má ochránit před vylitím koryto potoka na ulici Nová a zároveň tedy i Sivice. Má nahradit současnou zátopovou či záplavovou plochu (?) před potrubím v náspu vlečky, která je zaznamenána v mapách a studiích této firmy a omezuje plánovanou výstavbu na Lepkách! Mimochodem jeden pan radní, který v části této plochy vlastnil pozemek, jej v tu dobu prodává a dnes zde stojí bez problémů rodinný dům.

4 Na dotaz, jak je počítáno s případnými velkými srážkami po dokončení zástavby v lokalitě Lepky jsme uspokojivou odpověď nedostali a bylo zúčastněným navrženo postavit v inkriminovaném místě pod tratí další poldr!

  Na konci tohoto jednání paní starostka Sivic navrhuje společnou výstavbu poldru u vlečky a žádá zastuptelstvo Pozořic, aby schválilo tuto změnu do svého územního plánu. Toto je však na následném zasedání rozmetáno s odůvodněním, že nesmíme vlastníkům nemovitostí na Lepkách znehodnotit jejich pozemky. A't si je Sivice od nich napřed vykoupí a pak se uvidí... (Tak TROCHU nás toto chování zaskočilo - navíc o pár měsíců později ti samí lidé vyhrožují vlastníkům nemovitostí v místě druhého poldru a vodárny u Ostrůvku použitím práva vyvlastnění!). Když se posléze objevili i informace o tom, že by tato případná stavba mohla zapříčinit postupné odvodnění biotopu v Panské zahradě a jeho vysušení (možná už má někdo i s těmito pozemky nějaké plány), zajímali jsme se o možnost zbudování poldru mokrého... Už jen proto, že na výstavbu různých biotopů, rybníků či přírodních koupališť je vypsáno 3x více dotačních titulů. Pokoušeli jsme se najít nějaké řešení, ale odbyti argumenty, že bude nákladná údržba či se zvýší populace hmyzu, jsme museli přeci pochopit, že už se o tom mluvilo moc a je nutné to dát k ledu :-(.

  Ale najednou se nám blíží volby a opět tu začínáme o této stavbě za cca 30 miliónů slyšet (vždyť už se přeci do toho skoro 500 000,- vrazilo). Opět se stává součástí agitace některých uskupení a my si marně lámeme hlavu, komu je to k jakému prospěchu. Vždyť i při 70% dotaci nás tahle betonová vana příjde i s dalšími náklady nejméně na 10 miliónů! A za to by, sakriš, bylo například stovky metrů chodníků...

  Více detailnějších informací o této stavbě se dočtete z diskuse k řešení problematiky v roce 2012 z obecních debat, odkud jsou i tyto ilustrační obrázky: KLIKNI ZDE

—————

Zpět