Rekonstrukce sociálek v budově základní školy

13.07.2014 23:39

 

   Jak bylo občanům i zaměstnancům naší základní školy slíbeno v loňském roce, bylo před prázdninami započato z kompletní přestavbou sociálních zařízení v naší ZŠ. Vzhledem k tomu, že stavební firma při tak velkém rozsahu prací nebyla schopna zajistit veškerou činnost o prázdninách, bylo rozhodnuto začít s rekonstrukcí raději před koncem školního roku. Tímto krokem byl sice značně omezen provoz školy i ZUŠ a u některých rodičů i pedagogů se nesetkal s pochopením, nicméně šlo rozhodně o lepší variantu, než kdyby se tak dělo na začátku září. Situaci navíc umocnila špatná vzájemná komunikace a informovanost, ale vzhledem k tomu, že v měsíci červnu již výuka žáků končí a většina tříd se věnovala výletům a jiným aktivitám, vzniklé problémy se postupně podařilo řešit. Například i tím, že část výuky nižšího stupně proběhla v mateřském centru na Dělňáku.

  Poslední školní den dva členové našeho sdružení tuto stavbu navštívili. Dlužno říci, že stavební firma se opravdu činí a v uvedený den měla již ve všech patrech vybourané příčky a otlučené omítky. V 1. a ve 2. patře již byly postaveny příčky nové (oddělující WC pro dívky, chlapce, personál a také pro zdravotně postižené), pracovalo se na rozvodech a nových omítkách.

  Doufejme, že se vše zadaří a k 1. září budou mít školáci i zaměstnanci školy sociální zařízení v novém kabátě a bez nepříjemného zápachu!

Pavel Topinka, radní městyse

—————

Zpět