Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ posunuta na rok 2014

01.08.2013 06:37

   Vzhledem k rozsáhlosti prací na zateplení budovy a výměny tepelných zdrojů naší školy a délce časového harmonogramu výběrového řízení na zhotovitele podle stále náročnějších podmínek pro zadávání veřejných zakázek by byla následná rekonstrukce sociálek možná nejdříve po zahájení školního roku. Po zvážení všech důsledků, možnosti dalšího prodlužování případným odvolacím řízením a po konzultaci s Krajskou hygienickou správou a vedením školy dospěla rada městyse k závěru posunout termín kompletní rekonstrukce sociálek v základní škole na období prázdnin 2014.

  Doufáme, že rodiče, děti a především zaměstnanci školy tuto skutečnost přijmou s pochopením.

 

  Během července 2013 byla v ZŠ již vybourána původní kotelna, zahájeny práce na rozvodech tepla ke stávajícím stupačkám a na zateplení podkrovních prostor. Po dodání cca 300 nových plastových oken (v první dekádě srpna) bude zahájena jejich montáž místo původních. Po ní by mělo následovat zateplení vnějšího pláště budovy s konečnou úpravou.

Pavel Topinka

—————

Zpět