Sázení stromků 13.4.2013

20.04.2013 09:50

 

V sobotu odpoledne 13. dubna 2013 se u Jezerského dubu sešla k symbolickému poděkování početná skupina přátel, odchovanců a kolegů našeho kamaráda Aleše Tinky. Přišli tak podpořit malou vzpomínku na člověka, který pro Pozořice vykonal mnoho užitečné práce, jenž bude v našem okolí ještě po mnoho let vidět.
Součástí tohoto setkání bylo i vysazení vzrostlého stromu (opět dubu), vystoupení Alešovy hudební skupiny Za dweřama, žáků ZUŠ pod vedením paní učtelky Lii Teplé nebo písně v podání Franty Štursy. Za kamarády a naše sdružení pronesl několik slov také radní Pavel Topinka. V jeho proslovu mimo jiné zaznělo i toto:
"...svá slova bych raději upřel k současnosti a především budoucnosti. Každý z vás při cestách Pozořicemi i okolím potká a bude stále potkávat něco z Alešovy "bezedné" studnice nápadů. Zkuste se v tu chvíli zamyslet nad tím, čím podobným by mohl přispět každý z nás. Kdybychom tu po sobě zanechali jen jednu podobnou "maličkost" pro své okolí, byl by tu, ten náš poměrně krátky pobyt na Zemi, mnohem příjemnější a šťastnější.
Společně s Alešem jsme vždy věřili, že tady u nás je mnohem více lidí, kteří dokáží chodit s otevřenýma očima, mají spousty nápadů a šikovné ruce. Za poslední dva roky jsem se přesvědčil, že tomu tak opravdu je! Dnešní výsadba více než dvou stovek stromů mnoha dobrovolníky, její příprava, organizace a toto setkání na závěr odpoledne jsou toho důkazem!"


Jsme přesvědčeni, že právě tato výsadba by Alešovi udělala velkou radost. Jednak se ukázalo, kolik šikovných a obětavých lidí tady máme, jednak se Pozořice dočkaly velkolepé náhradní výsadby za mnoho stromů, pokácených v posledních letech. Akce se konala za podpory společnosti Kentico a jejich projektu "Trees for Bugs (za každou chybu nový strom)" a zúčastnilo se jí více než 50 lidí, z čehož asi polovinu tvořili místní obětavci. Všem, kteří tuto akci připravovali či pomohli při realizaci, je třeba náležitě poděkovat. Uveďme alespoň jména vedoucích, kteří si vzali na starost jednotlivé lokality:
- alej pod kostelem + několik soliterů u hřbitova - vedl pan Petr Filip
- výsadba kolem areálu fotbalového hřiště - vedl pan Karel Prchal
- výsadba na Kněží Hoře + obnova výsadby v aleji F. Neužila - vedl pan Ing. Aleš Krč
- alej V lomě a obnova bříz areálu Dělnického domu - vedl pan Petr Buzek
- aleje v lokalitě Bílé Hlíny - vedl Ing. Radek Gloser 
Následující den ještě několik dobrovolníků zajistilo výsadbu aleje podél cesty u "šmigule".


Velký kus práce odvedla při přípravě a výběru lokalit komise životního prostředí, pomohla i technická skupina se svou technikou a mnoho dalších.
Doufejme, že nově vysazené stromy odolají výkyvům počasí, vandalismu i dalším nástrahám a jako vzrostlé budou připomínat i dalším generacím nutnost ochrany přírody a životního prostředí!

 

—————

Zpět