Sloučení MŠ a ZŠ Pozořice

13.07.2012 19:48

Sloučení/nesloučení MŠ a ZŠ Pozořice

21.6.2012

V konkurzu na vedoucí učitelku MŠ Pozořice byla vybrána paní Hana Musilová, současná učitelka MŠ ve třídě Sluníček. Gratulujeme, přejeme hodně sil a těšíme se na případnou spolupráci.

1.6.2012

Budoucí ředitel sloučených zařízení poskytuje rodičům současných i budoucích školkáčků dotazník zjišťující jejich názory, náměty a potřeby. Bude sloužit, doufejme, k přizpůsobení se školky potřebám rodičů :-)

Dotaznik - MS.doc (29,5 kB)

12. 3. 2012

Po několika připomínkách z řad veřejnosti, zejména rodičů, po pronesení věcných argumentů zastupitele p. Karla Prchala a milé a přívětivé řeči náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, ing. Stanislava Juránka, bylo veřejně odhlasováno sloučeni MŠ Pozořice a ZŠ Pozořice od 1.8.2012 pod jeden právní subjekt, s výsledkem hlasování: 10 pro, 4 proti, 1 se zdržel hlasování. ... =D> applause

28.2.2012

Koná se porada radních... už není tak důležité rychle zjistit názor zastupitelů a podle jejich rozhodnutí zaslat požadavek či nepožadavek na konkurz na Kr. úřad...spíše padá návrh, raději ho poslat a doufat, že si někteří zastupitelé svůj názor ještě "rozmyslí" a veřejné hlasování dopadne třeba 7:8 proti sloučení:D big grin

27.2.2012

Hlasování emailem dopadá 10:5 pro sloučení MŠ a ZŠ:

pro sloučení: M. Jančová, P. Filip, J. Beneš, P. Sopoušek, K. Prchal, P. Topinka, M. Ftačník, M. Oplatek, V. Juráň, A. Maxián

proti sloučení: J. Kulhánková, J. Červenka, A. Mikula, L. Crha, Š. Červenková

Emailová argumentace zastupitelů našeho sdružení :::.....m,mkkjhbvfggf:

emailová argumentace.docx (17,2 kB)

Zhodnocení výhod dvou ředitelů fakultních ŽŠ a MŠ Brno

zhodnoceni reditelu sloucenych zarizeni.docx (18,6 kB)

Seznam sloučených zařízení v Brně

sloucena zarizeni v Brne.docx (21,2 kB)

...také v okolí se najde spousta obcí se sloučenou ZŠ a MŠ na těchto stránkách najdete seznam 231 sloučených zařízení v Jihomoravském kraji, z blízkého okolí (Křenovice, Blažovice, Prace, Velešovice, Holubice, Babice, Kobeřice, Ochoz, Podolí, Telnice, Těšany), i vzdálenějšího,např. zcela srovanetelná velikostně ZS a MS Rájec-Jestřebí (www.zs-rajec.cz):

21.2.2012

Koná se porada zastupitelů za přítomnosti pana ředitele ZŠ a paní ředitelky MŠ s jejich následujícími postoji:

paní Jedličková doporučuje neslučovat, má pocit, že školka i škola jsou velké instituce a nedokáže si představit, řešení některých denních provozních záležitostí bez přítomnosti ředitele přímo v MŠ,

pan PhDr. Dudek nám oznamuje, že přichází ze zařízení, které mělo integrovanou MŠ a jisté zkušenosti s tímto systémem už má a sloučení spíše doporučuje, přestože je s tímto úkonem spojeno ze začátku více úřednické práce, vidí v něm do budoucna výhody např. v lepší konkurence schopnosti ZŠ s integrovanou MŠ v okolí, využití některých školních místností (družiny apod.) pro děti z mateřské školky apod.

Po jejich odchodu se mezi zastupiteli rozvine debata s různou argumentací, např.: "on to chce spojit jen pro to, že chce vyšší plat", "proč bychom měnili něco, co už tu roky funguje", "to, co vidí za výhody, nelze uvádět do praxe" a také "jisté finanční úspory fúze musí přinést, i když zatím přesně nevíme kde", "bylo by možná lehčí dosáhnout na dotace využitelné i pro MŠ, pro které se žádné dotace nevypisují", "po rekonstrukci záchodků v ZŠ, které neprošly hygienickými normami, by možná bylo možné přesunout předškoláky do školy při velkém převisu dětí hlásících se do MŠ", "byla by rozhodně lepší spolupráce v možné postupné adaptaci předškoláků na ZŠ", "měli bychom asi uvažovat i tím směrem, že na Jezerách se plánuje výstavba a do budoucna v horizontu několika let se tam bude stavět nová MŠ, pak by bylo vhodnější, aby současná MŠ zůstala samostatná"....apod.

Na konci debaty pan starosta požadoval po zastupitelích informaci, jak budou v této věci hlasovat na veřejném zasedání zastupitelstva a poněvadž někteří protestovali, že nejsou tak rychle rozhodnuti a také nemohou rozhodovat sami, byl nám dán termín do pondělí 27.2. do 17 hod poslat informaci o hlasování emailem, neboť je velmi důležité do konce února oznámit na Kr. úřad počet konkurzů školních zařízení...

16.2.2012

Koná se porada radních, kde padne návrh na sloučení obou institucí.

8.2.2012

8.2.2012 obdržel úřad městyse Pozořice od Krajského úřadu JmK dopis, kde žádali o sdělení, zda se bude vzhledem k novému školskému zákonu vypisovat výběrové řízení na ředitele školního zařízení v obci s termínem do 29.2.2012 vzhledem k tomu, že pracovníci Kr. úřadu jsou ze zákona členy výběrových komisí..

1.2.2012

Na jednání rady dne 1.2.2012 se dostavila ředitelka MŠ paní Jedličková k projednání některých věcí souvisejících s provozem MŠ. Na tomto jednání rovněž oznámila, že dnem 31.7.2012 odchází do důchodu.

1.1.2012

https://www.msmt.cz/file/19714

Přechodné ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, k jakému datu končí výkon práce na vedoucím pracovním místě ředitelů veřejných škol a školských zařízení, kteří vykonávají k 1. lednu 2012 činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení nepřetržitě po zákonem stanovenou dobu.

 

 

Ustanovení

zákona č. 472/2011 Sb.

Nepřetržitý výkon

činností ředitele k 1. 1. 2012

Konec výkonu práce

na vedoucím pracovním místě

Čl. II bod 5 písm. a)

déle než 6 let

31. 7. 2012

Čl. II bod 5 písm. b)

3 až 6 let

31. 7. 2013

Čl. II bod 5 písm. c)

méně než 3 roky

31. 7. 2014

 

—————

Zpět