SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ NAŠEHO SDRUŽENÍ K PLÁNOVANÉ VÝSTAVBĚ BIOPLYNOVÉ STANICE V POZOŘICÍCH

14.02.2011 21:43

   Na základě četných dotazů z řad občanů městyse a různých spekulací kolem vývoje plánované výstavby BPS v naší obci, uveřejňujeme toto společné stanovisko sdružení PTJ k uvedené problematice. Naše sdružení NESOUHLASÍ a v minulosti nesouhlasilo s touto plánovanou výstavbou. Svůj postoj jsme vyjadřovali už v loňském roce při diskusích na fóru tohoto webu i fóru Pozořic a zveřejňováním došlých informací kolem BPS od občanů. Byla svolána našimi členy komise životního prostředí, která vznesla jako první orgán městyse k tomuto mnoho připomínek.

   Je nám líto, že minulá zastupitelstva schválila přeměnu kvalitní zemědělské půdy v blízkosti obytné zóny na průmyslovou zónu, aniž by specifikovala legislativní podmínky pro její vybudování. Určitě tak ale učinili z důvodů napojení se na prosperující průmyslovou zónu v Sivicích a v dobré víře rozvoje menšího a středního podnikání, zvýšení příjmů obce a počtu pracovních příležitostí. Bohužel se tyto představy nenaplnily a vývoj v této oblasti směřuje jinam, než by Pozořice, ale i jakákoliv obec v okolí, přály.

  Pokud to bude legislativně možné a podpoří-li nás v tomto většina zastupitelů, bude nyní jedním z našich cílů snaha o nápravu. My zde jsme pro lidi žijící v Pozořicích a ne pro zájmy jednotlivců nebo zájmových skupin. Chceme Pozořice trochu jinak, ale ne takhle!

 

 

Pavel Topinka - radní městyse, Mgr. Aleš Tinka, MVDr. Aleš Maxián a Miloš Ftačník - zastupitelé městyse

—————

Zpět