Tajemná funkce tajemníka

29.08.2014 10:40

  Tajemník a s ním spojená funkce vedoucího úřadu se v současné době objevuje ve stále více větších obcích a ve městech je téměř samozřejmostí. Na osobu tajemníka úřadu naše sdružení hned od svého založení pohlíželo jako na osobu znalou problematiky státní správy, nejlépe neprovázanou vlastními zájmy s obcí a především politicky nezávislou na tom či onom výsledku komunálních voleb. A začali jsme tak trochu snít o zřízení této funkce i u nás v Pozořicích v domnění, že dojde ke zlepšení úrovně našeho Úřadu, který by fungoval za všech okolností i bez ohledu na to, kdo tam je zrovna zvolen.

  Realizace takového snu jako obvykle narazila ve svém počátku na tvrdý odpor, ale postupem času se kupodivu touto myšlenkou začínalo zabývat několik dalších zastupitelů a v minulém roce po aférce s okolními obcemi ohledně SÚ i dokonce pan starosta... Radní (ale i někteří další) se začali zabývat touto problematikou hlouběji a náš sen se rázem začal měnit pro některé v noční můru :-).

  Zajímavý je už fakt, že obecní rada, která nesmí bez schválení zastupitelstva přijmout ani dar ve výši 50 000 Kč, může jedním rozhodnutím tuto funkci zřídit. Radním stačí schválit změnu organizační struktury úřadu, i když náklady spojené s tímto místem příjdou rozpočet nejméně na půl miliónu korun ročně. (Mohou takto zřídit pracovních míst dle libosti a nesouhlasící zastupitelé je mohou tak maximálně zkusit odvolat.) Naštěstí k tomuto kroku v květnu t.r. nedošlo a rada se shodla, že ke zřízenu místa tajemníka dojde až po říjnových volbách v případě, že nové zastupitelstvo schválí funkci místostarosty jako neuvolněnou, čímž by se cca polovina nákladů mohla ušetřit. V tomto případě by údajně došlo i ke zrušení všech vedoucích funkcí u ostatních úředníků (další možná úspora) a v případě nástupu osoby znalé problematiky státní správy i k lepší zastupitelnosti jednotlivých pozic na radnici.

  Kromě výše uvedeného přináší sebou zřízení tajemníka i další výhody. Především se starosta obce zbaví povinnosti plnění funkce vedoucího úřadu (dle §110, odst. 3 zákona o obcích), čímž nebude zodpovědný za zaměstnance úřadu a řešení stížností či sporů s úřadem bude záležitostí „profesionála“. Starostovi nebude ani v případě zvolení místostarosty z „jiné názorové skupiny“ komplikovat život jeho přítomnost na radnici – bude zde přítomen jen několik hodin týdně, především při jeho zastupování. A v případě dobře upravené pracovní smlouvy a náplně práce tajemníka by tento mohl zajišťovat i mnoho dalších povinností, které jsou nyní na oba zvolené uvolněné zástupitele kladeny (zápisy z jednání rady či zastupitelstva, práce srozpočtem, smlouvy s obcí, dotační tituly atd.). V ideálním případě by tedy asi šlo o člověka k nezaplacení...

  Ale na řadu přícházejí negativa. Tajemník musí vzejít z výběrového řízení, jehož podmínkou je ze zákona pouze dosažené vzdělání VŠ a praxe 8 let ve státní správě! Z toho vyplývá, že se nám může přihlásit nejen zkušený tajemník z jiného úřadu (pak je otázka, proč odtud odchází), ale také jakýkoliv řadový úředník z kteréhokoliv odboru, po 2 období uvolněný zastupitel obce z rozšířenou působností či policista nebo voják z povolání ve výsluze. O jeho schopnosti vykonávat funkci tajemníka bude rozhodovat pouze komise sestavená starostou obce, který nakonec má paradoxně poslední slovo při žádosti o jmenováním na krajském úřadě. Nejvíce je však na pováženou skutečnost, že tento úředník je po skončení zkušební doby (během níž se sotva stihne rozkoukat) prakticky neodvolatelný a jedinou možností je potom opětovné zrušení tohoto místa radou s vyplacením tučného odstupného.

   Jak bylo psáno úvodem, od počátku jsme byli pro to, aby náš pozořický úřad řídil skutečný profesionál. Postupem doby ale při zvažování všech výhod i rizik začínáme opravdu váhat, co je pro tuto obec skutečně lepší a nejsme ani v těchto názorech zajedno. Vlastní rozhodnutí sice bude až na novém zastupitelstvu, ale půjde o jedno z prvních a přitom nejzásadnějších hlasování pro celé další volební období (a možná i na mnohem déle). Apelujeme tedy tímto na všechny budoucí zastupitele, aby se pokud možno s touto problematikou předem seznámili a uvědomili si vážnost jednoho ze svých prvních rozhodnutí. Zároveň si z celého srdce přejeme, aby se tato problematika vyřešila co nejlépe pro Pozořice!

Za PTJ sepsal Pavel Topinka

—————

Zpět