Výňatky z usnesení rady městyse konečně zveřejňovány!

06.12.2011 13:39

Výňatky z usnesení rady městyse konečně zveřejňovány!
Od 17.10.2011 si mohou občané Pozořic na webových stránkách městyse pravidelně přečíst výpis z usnesení své rady. Zpráva po někoho zcela nezajímavá, pro znalé a zvídavé však neuvěřitelná. V minulosti totiž něco takového nebylo u nás možné. Ještě v loňském roce byly totiž zápisy z obecní rady psány ručně do knihy uložené na radnici. Přístup k ní měly jen zastupitelé v pracovní době úřadu, pokud měly zájem. (A ruku na srdce – kolik jich tam za ty roky mělo čas a zájem zajít a studovat to, že?) Usnesení ze zápisu pak byla množena jen pro členy rady a nikdo další je ani většinou nesháněl. Ano, i tak fungovalo zatupitelstvo!
Hned po volbách v roce 2010 se většina nových zastupitelů (bez ohledu na kandidátky) začala o činnost rady zajímat a zaběhlým systémům se nehodlala přizpůsobit. Zprvu ještě odůvodněním, že to jinak nelze, uvěřili, ale po seznámení se s činností v zastupitelstvu už jim však tato odpověď nestačila. Po ověření některých zákonů si tak zastupitelé na jednom z dalších zasedání počátkem letošního roku odhlasovali, že jim budou zasílány elektronicky všechny zápisy i usnesení z jednání rady.
Pokrok? Ano, ale jen částečně. Písemnosti byly dodávány se značným zpožděním a to tak, že i členům rady byly předkládány téměř v den dalšího zasedání, kdy už si nemohly vše ani pamatovat a tudíž ani překontrolovat. Nebylo možné se včas také na další jednání připravit. A tak v polovině roku znovu zastupitelé upřesňovali své požadavky na informování o práci rady. Ovšem v tu dobu se začala o tyto materiály zajímat i část veřejnosti s tím, že v mnoha jiných obcích to tak mají.
Začalo tak několika měsíční vyjednávání s čilou korespondencí s nadřízenými orgány. Obava z případného porušení některého ze zákonů a z dodržení pravidel ochrany osobních údajů opozdila vyřešení celého požadavku zastupitelstva i části občanů o několik dalších měsíců. Ke konečnému vyřešení došlo až na říjnovém veřejném zasedání, kdy bylo doupřesněno uvolněným zastupitelům zápisy a usnesení z rady dodávat v zákonné lhůtě 7 dnů a zveřejňování veškerých usnesení rady po provedených zákonných úpravách do 14 dní od konání rady. Občané si tak nyní mohou kdykoliv zjistit nejdůležitější závěry z jednání rady od jejího 24. zasedání na www.pozorice.cz v sekci "Úřad městyse" - rubrika "Z rady městyse".

—————

Zpět