Z jednání PTJ – II.

26.02.2014 22:51

Co očekáváme v roce 2014?

  I v letošním roce si přejeme TROCHU pozměnit Pozořice a pokračovat v jejich rozvoji. Kromě "slavného" sáňkovacího kopce, který zmizel téměř bez vědomí zastupitelstva (a stejně tak i vznikl), byly již započaty práce na nové odstavné ploše pro automobily za tělocvičnou ZŠ. Vznik tohoto parkovacího stání by měl vyřešit problematiku bezpečnosti před školou a po jeho dokončení by mělo dojít k úpravám dopravy pomocí dopravního značení dle pasportu, který byl doporučen i schválen příslušnými orgány.

  Hlavní prioritou by se však měl stát několik let odkládaný silniční průtah od Sivic přes Městečko ke křižovatce Malé a Velké Lipky a ve spodní části ulice Úvoz. Podle informací z JmK i podle slov pana starosty by se tato akce měla už konečně uskutečnit letos zjara. Současně s touto akcí v režii SÚS by měly proběhnout i rekonstrukce přilehlých ploch, především chodníků a osvětlení. Tentokráte se dá říci, že jsme na to (téměř) připraveni, a to jak po stránce zpracované dokumentace (a vyřešení majetkových vztahů), tak i po stránce finanční. Nikdo si však v současnosti netroufne odhadnout, jak dlouho celá stavba bude trvat, jaká omezení to přinese a co všechno se z rozpočtu podaří udělat. Možná se podaří získat některou z dotací na obnovu infrastruktury, na které podání žádostí zastupitelstvo schválilo. V každém případě většina pozořických tuto rekonstrukci toužebně očekává - především ti, co žijí na ulici Nová.

  Rekonstrukce sociálek v ZŠ byla zmiňována a připravována už od loňského roku a v současné době probíhá výběr dodavatele. Tím bude známa i cena této zakázky, jejíž vysoká odhadovaná cena nám nyní nedává spát. Teprve po jejím určení (a skutečném zahájení rekonstrukce průtahu) bychom chtěli řešit případné další investice z rozpočtu. Rozhodně nechceme, aby bylo omezováno financování případných víceprací "na průtahu" či abychom nějak zatížili rozpočet novému zastupitelstvu v roce 2015. 

  I přes toto doporučení se objevilo několik návrhů na další investice z rozpočtu (a některé z nich už zastupitelé i schválili) a pro představu si ty nejzajímavější uveďme:

- rekonstrukce a rozšíření zahrady mateřské školy (s pomocí dotačního titulu)

- zbudování dětského hřiště na Oulehlách (s pomocí dotačního titulu)

- zateplení stropu v budově radnice

- nákup elektromobilu pro technickou skupinu

- oprava vstupní brány hřbitova (s pomocí dotačního titulu)

  V případě dostatku peněz by jistě tyto investice přispěly k dalšímu rozvoji městyse. V opačném případě by vzhledem ke katastrofálnímu stavu infrastruktury a k tomu, co se již vybudovalo, mohly být o rok či dva klidně odloženy. 

Pavel Topinka, radní městyse

—————

Zpět