Z jednání PTJ - III. část

20.04.2013 08:46

Co by ještě (ne)mohlo v tomto roce nastat

 

Nejen v prostoru kolem školy však touží většina z nás po změnách a tak se podívejme, o čem se na radě, případně na zastupitelstvu či ve spolcích (alespoň) jedná:

  1. Poldr v panské zahradě. Podle nás velký přepych na tuto obec, podle jiných priorita. Akce, jejíž příprava ročně spolyká z rozpočtu nějakou tu částku, bude uskutečnitelná pouze a jen s pomocí dotace. Pro letošní rok se jako další krok naplánovala výstavba šachty v Malých Lipkách s nákladem 0,5 miliónu korun.
  2. Opravy na zdravotním středisku. Renovace této původní staré budovy nebyla dokonale provedena, především co se týká odizolování, díky čemuž jsou opravy a malby omítek pravidelnou nutností. Jednou z možností je profesionální odvlhčení zdiva. Nabídka na tyto práce od vybrané firmy je vyčíslena na 0,4 mil.
  3. Elektrická brána pro vozidla SDH. Dobrovolným hasičům je v posledních letech dopřáváno a tak se po nákupu nového vozidla a krásných garáží, dočkali vloni i výměny oken a rekonstrukce sociálek ve zbrojnici. Už prý chybí jen ta nová, dálkově ovládaná brána, a ta už je zadána do výroby.  Tak změna - teď prý ještě chybí opravit terasu a střechu...
  4. Oprava zřícené zídky V Koutě. Zimní počasí způsobilo i nečekané škody, z nichž mezi nejvážnější patří sesuv zídky V Koutě a stráně v Úvoze. Zatím známe jen nacenění opravy zídky (275.000,- Kč) a nyní se diskutuje i o tom, zda by nebylo vhodné zároveň opravit i povrch přilehlé komunikace (cca 100 m).
  5. Žádost o další dotace na zateplení. Firma, zabývající se dotacemi na zateplení školy, přišla s možností požádat i o dotační titul na zateplení budovy MŠ a Dělnického domu. V případě úspěchu by městys mohl „obléknout“ do pěkného kabátu i tyto významné budovy, i když nato bude třeba také uvolnit několik miliónů korun. Návratnost v úsporách na energiích a vyšší šance na záchranu Dělňáku byly hlavnímu důvody pro zastupitele, aby žádost odsouhlasili.
  6. Založení dětského hřiště na Oulehlách. I když se nakonec o dotaci na toto hřiště nežádalo (viz hřiště před školou), shodla se rada městyse a zástupci některých spolků na využití současných herních prvků před školou právě sem. V případě vybudování nového hřiště u školy chtějí zástupci obce pomocí technické skupiny a nadšených rodičů zbudovat nové hřišťátko v tomto lesním areálu jako první etapu jeho revitalizace.
  7. Díky iniciativě mnoha dobrovolníků by měly také pokračovat činnosti na rozvoji areálu u Dělnického domu. Na dětském hřišti zbývá instalace dvou prvků a některá drobná vylepšení. Sportoviště by mělo být letos vybaveno altánkem a hřištěm na petanque. Byla zde už letos také provedena výsadba nových bříz a výsev trávy. Dalším počinem by měla být také výstavba altánu pro venkovní výuku ve školní zahradě tatínky žáků a brigády v parčíku v Panské zahradě.
  8. Jako poslední informaci vám chceme oznámit, že se rada městyse zabývá konečně také postupnou renovací našich ulic. Vzhledem k velkému finančnímu rozpětí je však třeba stanovit přehled nejvíce potřebných úseků, nechat zastupitele zvolit jejich pořadí a přesvědčit je ke schválení rozpočtu na rekonstrukci povrchů 1-2 komunikací pravidelně v každém roce.

                         Tak si držme vzájemně palce, ať toho vyjde co nejvíc!

—————

Zpět