Zvolení nového místostarosty městyse Pozořice

30.12.2012 17:48

 Milí příznivci našeho sdružení,

na včerejším veřejném zasedání zastupitelstvo s okamžitou platností odvolalo pana RNDr. Aleše Mikulu z funkce mistostarosty a do funkce byl vzápětí zvolen pan Petr Filip. Důvod, který nás k tomuto kroku vedl byl zejména náš stále vzrůstající dojem z:

  • neplnění usnesení zastupitelstva a naopak prosazování svých názorů
  • zdržování řešení dopravní situace u ZŠ nutné ke zvýšení bezpečnosti dětí v tomto prostoru, poté, co jsme shlédli několik pádů dětí pod kola aut, naštěstí bez následků
  • protěžování svých zájmů v souvislosti s neustálou snahou protlačit výstavbu nových RD v lokalitě Lepky přes nesouhlas drtivé většiny zastupitelů a nakonec obcházení jejich rozhodnutí
  • naprostá neochota jednat s obcí Sivice na společném řešení vybudování poldru v souvislosti s problematikou odtoku dešťových vod z území městyse Pozořice

Panu dr. Mikulovi děkujeme za odvedení dosavadní práce a panu Petru Filipovi přejeme do nové funkce hodně štěstí, pevné nervy, aby mu jeho nádherné vnitřní odhodlání, vstřícnost k lidem a odvaha věci řešit bez zbytečného odkládání dlouho, dlouho vydržela. Děkujeme panu Ing. Milanovi Oplatkovi za přednesení tohoto návrhu a taktéž všem zastupitelům, kteří se nebáli společně s námi být pro tuto změnu. Upřímě věříme, že jde o změnu ku prospěchu všech.

                                                                                                                                        mj*:) happy

 

Vyjádření sdružení PTJ k volbě nového místostarosty

Při učinění každého většího rozhodnutí je třeba v demokratickém světě respektovat názor většiny. Pokud tedy přišel zástupce ODS s odůvodněným návrhem na odvolání z uvedené funkce a většina zastupitelů s důvody souhlasí, je třeba toto přijmout a respektovat, jako každé jiné rozhodnutí či volby.

Zrovna tak je nutné, aby nástupcem byla osoba, kterou bude většina zastupitelů přinejmenším akceptovet a i on se na ně mohl spolehnout. Z možných kandidátů se naše sdružení rozhodlo pro pana Filipa, a to především z těchto důvodů:

- je místním rodákem a zná velmi dobře místní problematiku, což je pro co nejrychlejší se zapojení do chodu obce uprostřed volebního období důležité

- jeho dosud odvedená práce v obci pro veřejnost je očividná a uznáníhodná

- je jedním ze „služebně nejstarších“ zastupitelů (z nichž většina je v tomto období úplných nováčků)

- je předsedou MO politické strany, což se ve většině obcí ukazuje jako velký přínos při získávání podpory od Kraje či dalších vyšších správních orgánů.

 

Zda se za zbytek volebního období pan Filip osvědčí vám s určitostí neřekne nikdo. Nezdá se nám však vhodné kritizovat a dělat závěry předem. Všude má každý veřejný činitel minimálně 100 dnů „hájení“ a jisté důvěry, aby mohl svou práci alespoň začít vykonávat.

Za naše sdružení prohlašuji, že pan Petr Filip tuto důvěru dostal…

 

                                                                                                                                Pavel Topinka, radní městyse

—————

Zpět