MVDr. Aleš Maxián

MVDr. Aleš Maxián

zastupitel městyse
člen kontrolního výboru                                                                

 

Aleš Maxián se narodil v roce 1959, po ukončení základní školní docházky vystudoval střední zemědělskou školu ve Vyškově, po té vysokou školu veterinární v Brně - obor  veterinární lékařství. Posléze absolvoval 2 roky studijní pobyt na katedře porodnictví a reprodukce se zaměřením na transplantace embryií.

  Od roku 1987 pracoval ve státní správě jako terénní veterinární lékař. Od roku 1991 je soukromým veterinárním lékařem se smíšenou praxí. Je rozvedený a má jednoho syna.

Jeho velkým přáním je  přiblížit v dohledné době úroveň městyse Pozořice alespoň na úroveň okolních obcí.

Zaměstnání: veterinární lékař