Pavel Topinka

Pavel Topinka

radní městyse

vedoucí Infocentra Pozořice
člen komise kulturně-společenské a školské

2002 – 2006: člen komise stavební a dopravy.

2006 – 2010: člen kulturní komise(která podle jeho slov po celou dobu nevyvíjela téměř žádnou činnost).

Na podzim r. 2004 převzal po p. Páralovi výrobu Pozořického zpravodaje, který pro nás připravuje dodnes.

V r. 2006 převzal i správu obecních webových stránek.

Spoluzakladatel Infocentra Pozořice, k 1.2.2007 byl jmenován radou městyse jeho vedoucím.

2006-2010 starosta TJ Sokol Pozořice, nyní místostarosta

Od roku 2010 je také členem správní rady o.p.s. Větřák Pozořice.

Pavel Topinka se narodil roku 1967 v Praze. Po absolvování střední průmyslové školy polygrafické nastoupil do tehdejších novinářských závodů k výrobě deníků Mladá fronta a Práce. V roce 1990 přijal nabídku soukromého vydavatelství na funkci vedoucího výroby a v roce 1993 byl jmenován ředitelem nově zřízené pobočky v Brně. V roce 1994 byl spolumajitelem firmy zabývající se tiskem, grafikou a reklamou. Roku 1999 odprodal své podíly ve společnostech a po absolvování školení a kurzů na řízení drážní dopravy pracuje u Českých drah. V roce 1996 koupil dům v Pozořicích a se svojí ženou Helenou zde vychovávají tři děti. Oba se aktivně zapojili do činností místních spolků a podíleli se na vzniku místního Mateřského centra Človíček o.s.

Mezi jeho koníčky patří modelářství a sbírání dokumentů a fotografií z pozořicka. Není členem žádné politické strany. Jeho největším nepřítelem je neupřímné jednání a špatně odvedená či nedokončená práce.

Zaměstnání: řízení drážního provozu