Mgr. Aleš Tinka

Mgr. Aleš Tinka

†2.11.2011 

                                    

Mgr. Aleš Tinka vystudoval pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1991 nastoupil jako učitel do základní školy v Pozořicích, kde pracoval dodnes. V letech 1995-1998 působil na obecním úřadě Pozořice jako místostarosta. Členem zastupitelstva obce byl bez přerušení od roku 1995 do současnosti. Vedl komisi životního prostředí.

 

V roce 2003 inicioval založení obecně prospěšné společnosti Větřák, prostřednictvím které jsou uskutečňovány různé aktivity. Rozšíření turistického značení, budování naučných stezek, podněty do tvorby územního plánu obce ve prospěch zachování zajímavých přírodních míst na Pozořicku (Panská zahrada, Poustka, naučná stezka Fr. Neužila, školní park, remíz Vrchní lány, obnova staré jezerské cesty), programy pro děti (Den země, Setkání s přírodou).  Pracoval dlouhodobě s mládeží (do r. 2003 Junák, pak Český svaz ochránců přírody). Podílel se v minulosti na založení občanského sdružení Veverka, díky němuž vzniklo dětské hřiště před školou a připravoval projekt vybudování relaxačních a herních prvků v oploceném areálu školního parku. Byl jedním ze zakladatelů tohoto našeho sdružení...