Dětské hřiště u Dělnického domu

V létě roku 2011 se maminky z Mateřského centra Človíček, zoufalé z neutěšeného stavu oblíbeného hřiště u Dělnického domu, ze strachu o zdraví svých dětí a po naprosté absenci jakékoliv snahy ze strany obce situaci řešit, rozhodly vzít věc do svých rukou a hřiště změnit na použitelné svépomoci. Od doporučené firmy FLORA SERVIS si vyžádaly aktuální cenové nabídky jednotlivých herních komponent, dvě z nich vybraly do první fáze obnovy hřiště a požádaly obecní zastupitelstvo o finanční příspěvek, který byl schválen. Nechaly odvézt dvě nejnebezpečnější prolézačky z dob dinosaurů a požádaly tatínky o úpravu terénu a přípravu dopadových ploch. A pak samy tvořily stavební dozor při instalaci nových herních prvků. Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva bylo jen díky rychlému postřehu zastupitele našeho sdružení Pavla Topinky schváleno 50 tis. Kč na další renovace obecních hřišť, neboť ve schváleném návrhu obecního rozpočtu byla na tyto účely vymezena částka NULOVÁ. Doufáme, že se nám z těchto prostředků podaří získat finanční částku na renovaci houpaček.

Přinášíme fotografie z pracovních činností dobrovolníku, na fotografie původního stavu se můžete podívat zde.