Oulehla

Ulice Oulehla

Po výstavbě kanalizace (2007-10) byla tato ulice v naprosto katastrofálním stavu. Vzhledem k tomu, že je část komunikace v majetku Lesů ČR a ti jí hojně využívají k jízdám těžké techniky do místního polesí, bylo třeba naprojektovat a provést její rekonstrukci na vysoké zatížení s cílem dosáhnout finanční spoluúčasti této organizace. Do té doby musela radnice čelit velkému množství stížností na prašnost či bahnitý terén po deštích. Po delších jednáních nakonec došlo k dohodě o společné realizaci a tak mohlo být v roce 2012 započato se stavbou.

Během příprav celé stavby se rada městyse rozhodla využít této situace a připojit k rekonstrukci i obnovu komunikace s novým povrchem až na křižovatku k nově otevírané zástavbové lokalitě Líchy I. K úplnému dokončení celého projektu došlo zjara 2013 zapojením nového veřejného osvětlení, výstavbou nájezdů k nově budovaným nemovitostem a srovnáním terénů štěrkem a pro zeleň zeminou.