Parkoviště, zastávka a zajištění výkopu u MŠ

Společným nátlakem p. Jedličkové, ředitelky MŠ Pozořice a radního, p. Topinky se podařilo prosadit opravu parkoviště u MŠ a především zabezpečení nebezpečného výkopu v těsném sousedství vchodu do MŠ proti pádu malých dětí intenzívně se v tomto prostoru pohybujících. V souvislosti s tím rada schválila opravu chodníkového vstupu k MŠ a autobusové zastávky u MŠ.

Chodník před MŠ, který vedení obce odmítlo opravit.    Nezajištěný výkop v těsné blízkosti vchodu do MŠ.

Zajištěný výkop proti pádu malých děti.

Vchod do MŠ po obnově chodníků.

Vjezd do MŠ po obnově chodníků.

 

Zastávka u MŠ po obnově chodníků.                            Opravená zastávka a vchod do MŠ.

Opravený vjezd na parkoviště u MŠ.

Opravený vjezd a zastávka u MŠ.