Sportovní areál u Dělnického domu

S výměnou nájemce pohostinství, přesunem MC Človíček a renovací dětského hřiště u Dělňáku dochází k razantnímu zvýšení zájmu obyvatel o tento areál. Neutěšený stav po výstavbě kanalizace jakoby nikoho z radnice nezajímal a tak se několik aktivistů rozhodlo přebudovat postupně tento areál vlastními silami. Mezi nejaktivnější bezesporu patří Martin Tampa, Víťa Čáslava a Libor Brtník, jimž patří velké ocenění a díky. S pomocí řady dalších dobrovolníků tak v první etapě došlo k odstranění pozůstatků z „minulého režimu“ a ke srovnání a úpravě celé plochy. Provozovatel pohostinství se zavázal ke správě a údržbě zahrádky mezi hřišti a zbudoval zde udírnu, gril a menší posezení.

Dalším krokem byla žádost zastupitelům o souhlas a pomoc při zbudování opěrných zídek a oplocení. Přes odpor několika zastupitelů se toto podařilo prosadit a na rok 2011 schválit částku cca 60.000,- Kč. Protože částka byla nedostačující a navíc podmíněna fakturací přes pana Crhu, bylo nutné zapojit i několik sponzorů. Do konce roku se tak podařilo také díky Českomoravskému cementu, firmě FTL a Beton Exteriér dokončit zídky, lavičky a nohejbalové hřiště. Hned první zimu toto hřiště, proměněné díky SDH Mokrá a posléze i Pozořice na kluziště, nadšeně využívalo desítky rodičů se svými dětmi. Zjara 2012 technické služby obce dokončily pěkné oplocení a došlo k zarovnání zadních částí zeminou.

V roce 2012 mají v plánu tito aktivisté vybudovat pódium, přístřešek na sportovní vybavení a nářadí a další, druhé hřiště na malou kopanou... Požádali opět vedení radnice o souhlas a pomoc s případným stavebním povolením, avšak zatím se jim žádné podpory nedostalo! Zatím tedy alespoň pracují na novém zábradlí a brankách. Na terase se objevila nová voliéra s papoušky a pokračují renovace toalet. Na tento rok je také naplánována k Dělňáku řada veřejných akcí, jako pálení čarodějnic, nohejbalové turnaje, soutěž o nejlepší kotlíkový guláš či 1. pivní pozořické slavnosti. Pomocnou ruku při obnově areálu pravidelně přikládají i členové a příznivci sdružení PTJ.

 Přinášíme fotografie z pracovních činností dobrovolníků:

Martin Tampa při budování nové brány.

Práci podpořily i zástupci technických služeb městyse.

 

Posezení u zahrádky.

Dokončené schodiště se zídkou.

Posezení na hřišti.

Likvidace skladu materiálu po výstavbě kanalizace.

Budování laviček u zdí.

Návoz materiálu a jeho rovnání.

Úprava sportoviště.

Terénní úpravy.

Stavba schodiště k dětskému hřišti.

Nové schodiště a lavičky.

Nové posezeníčko v areálu.

Libor Brtník se svou technikou.

Kluziště leden 2012.

Kotlíkový guláš VII 2011.

Ledová plocha s novou opěrnou zdí.


Diskusní téma: Sportovní areál u DD

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.