Sdružení nezávislých kandidátů „Pozořice trochu jinak“

25.09.2010 21:00

vzniklo v červnu 2010 pro volební období 2010-2014. Toto dobrovolné a nevýdělečné sdružení angažujících se občanů, kterým není lhostejné dění v Pozořicích, usiluje o zvýšení kvality života v této obci. Naše sdružení PTJ se snaží přispět k tomu, aby se i o Pozořicích mohlo mluvit jako o moderní a kultivované obci, jež je součástí Evropy. Chceme v naší obci sdružovat lidi schopné, slušné, sebevědomé a odpovědné, kteří se nebojí převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu i za svoji obec. Jako pomoc pro řešení našich aktivit Vás rádi uvítáme v našem kolektivu, ať už jako sympatizující spoluobčany nebo přímo jako budoucí kandidáty.

    Usilujeme o kvalitní správu obce zaměřenou na dosažení příjemného a klidného bydlení pro stávající i nové obyvatele. Toho se snažíme a budeme snažit dosáhnout nejen díky našim zástupcům v orgánech městyse, ale i pomocí práce s širokou veřejností. Jako občané máte plné právo vědět, čím se zabývají Vaši zastupitelé a my chceme informovat veřejnost o názorech, postojích, stanoviscích i  problémech, které se týkají všech.

   Stránky se vám snaží přiblížit vše zajímavé a důležité z dění v Pozořicích. Sledujeme práci našich zastupitelů a radních, pokoušíme se komentovat jednotlivé události a chceme se také aktivně zapojovat do správních řízení, která mohou zásadně ovlivnit život v městysi a jeho okolí. Vaše náměty a připomínky jsou pro nás důležitým podkladem pro stanovování priorit a cílů dalšího rozvoje Pozořic. Bude to důležitou reflexí k tomu, co děláme a o co se snažíme. 

   Tyto stránky se stále vyvíjejí a proto, prosíme, omluvte některé problémy, které se občas objevují. Doufáme, že půjde o vývoj jenom tím správným směrem. Pokud naše stránky budete, tak jako dosud, v hojné míře navštěvovat, bude to pro nás signálem, že jsme udělali a děláme dobrou věc. Zvlášť vyjadřujeme poděkování všem, kteří nás podporují a s naší věcí sympatizují.

   Děkujeme za Váš zájem a čas, který jste věnovali návštěvě našich stránek.

—————

Zpět