Mgr. Martina Jančová, Ph.D.

Mgr. Martina Jančová, Ph.D.

zastupitelka městyse, členka komise kulturně-společenské a školské                                                                                                              

  • od podzimu roku 2009 se podílí na vedení Mateřského centra Človíček o.s. v Pozořicích
  • autorka zdárné petice za zvýšení kapacity Mateřské školky v Pozořicích.

  Martina Jančová, rodným jménem Bohunová, se narodila v roce 1976 v Brně. Po absolvování Gymnázia Vídeňská započala magisterské studium oboru antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, kde už jako studentka posledního ročníku byla zaměstnána na katedře na pozici odborný pracovník. V rámci tohoto studia zpracovala dvě vědecké práce, bakalářskou „Románská a gotická krypta“ a diplomovou „Hroby vojáků z bitvy u Slavkova roku 1805“, za níž dostala v roce 2000 Cenu Dr. Aleše Hrdličky za antropologii. V práci na katedře pokračovala v rámci doktorského studia do roku 2002, kdy obhájila titul Ph.D. s disertační prací zabývající se pohřbíváním a zacházením s oběťmi bojů, bitev a válek. Již v průběhu doktorského studia nastoupila na pozici manažera s klinickou diagnostikou ve firmě Laboserv s.r.o v Brně, kde pracovala až do nástupu na mateřskou dovolenou v roce 2005. Za svých studií absolvovala půlroční stáž  na německé univerzitě v Goettingenu a krátkodobou stáž ve Švýcarsku a zúčastnila se aktivně několika mezinárodních, celosvětových i českých antropologických kongresů a konferencí.

V roce 2004 si se svým manželem koupila dům na Jezerách. V současné době je na mateřské dovolené se dvěmi dětmi a aktivně se podílí na činnosti MC Človíček, kde vede pro děti hudební a výtvarnou činnost a vzdělává se nadále v rámci projektu „EVYNA – Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené.“

Od 1.10.2010 nastoupila na poloviční úvazek jako odborný asistent na Katedře biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a stala se garantem výuky antropologie na této kateře.

Její koníčky jsou orientální tanec, počítačová grafika, běžky, tenis. Není členem žádné politické strany. Jejím životním krédem je „nenechat mozek ležet ladem neb navždy zakrní…“ a neuznává plané autority, lidi uzavírající se celý život na jednom místě, ale naopak lidi aktivní, s přehledem a nadhledem a zkušenostmi „ze světa“.

Zaměstnání: antropolog