Volební program

1)  PŘEHODNOTIT HOSPODAŘENÍ OBCE

 •   Nalezení a zrušení zbytečných výdajů
 •   Tržní hospodaření s obecním majetkem
 •   Hledání nových zdrojů financování (sponzoři, investoři, dotační programy)
 •   Zefektivnění práce zaměstnanců obce

2)  BEZPEČNOST NA SILNICI

 •    3D retardéry
 •  Přechody pro chodce
 •  Obytné zóny
 •  Zpomalení provozu u školy a školky
 •  Zpomalovací prvky před obcí

3)  MAXIMÁLNÍ INFORMOVANOST OBČANŮ A ÚZKÁ SPOLUPRÁCE ZASTUPITELŮ S VEŘEJNOSTÍ

 •  Konzultace připravovaných projektů s občany
 •  Pravidelné zveřejňování odměn osobám a firmám, které pracují pro obec
 •  Grafické znázornění pozemků projednávaných pod různými čísly na zastupitelstvu předem na internetu

4)  ÚČELNÉ VYUŽITÍ ZANEDBANÝCH ČÁSTÍ OBCE

 •  Parkovací místa
 •  Koutky pro děti
 •  Veřejná zeleň

5)  DŮSLEDNÁ KONTROLA ZADANÝCH PRACÍ VEDENÍM OBCE A SANKCE ZA NEDODRŽOVÁNÍ SJEDNANÉHO

6)  UVEDENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU DO FUNKČNÍHO STAVU

7)  ZEFEKTIVNĚNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY A OBCE S PODPOROU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

8)  ZAPOJENÍ OBCE DO PROJEKTU „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ“ https://www.obecpratelskarodine.cz/cz/o-soutezi/podminky-souteze/

  9)  ROVNOCENÁ PODPORA SPOLKOVÉ ČINNOSTI, MÍSTNÍCH TRADIC A PODPORA MLADÝCH LIDÍ, KTEŘÍ PRO NÁS PŘEDSTAVUJÍ OZDRAVENÍ  A OŽIVENÍ OBCE, VYTVÁŘET PROSTŘEDÍ PRO STÁLE LEPŠÍ SOUSEDSKÉ VZTAHY

10)  PŘIBLÍŽIT V DOHLEDNÉ DOBĚ ÚROVEŇ MĚSTYSE ALESPOŇ NA ÚROVEŇ OKOLNÍCH OBCÍ,ZKRÁTKA CHCEME TO TROCHU JINAK!

 

  Vice smajliku na www.celysvet.cz