Podívejme se, jak po celé volební období 2014 - 2018
některé strany pracovaly, plnily své sliby, a jak komunikovaly s voliči...

 
 
 

ČTYŘI ROKY NAŠÍ PRÁCE 

 

 Ve středu 24.9.2014 se uskutečnilo poslední zasedání zastupitelstva tohoto volebního období. Nedokončené úkony a chod samosprávy obce do řádného zvolení nového zastupitelstva a orgánů městyse bude zajišťovat už jen rada, která k tomu dostala od zastupitelstva pověření. Kromě projednaných bodů programu došlo i na poděkování všem, kteří se v letech 2010-2014 na činnosti všech orgánů městyse podíleli.

  Tímto zároveň končí oficiálně i činnost  našeho sdružení, které se významně podílelo na chodu naší obce po celé čtyři roky. Zde jsou všichni ti, kteří velkou měrou přispěli vytváření TROCHU JINÝCH POZOŘIC. Ať už jako členové, zvolení zastupitelé a radní, či jeho příznivci, nebo třeba jen se zapálením pro dobrou věc.

 

 • Pavel Topinka - práce v Infocentru (nová úprava zpravodaje, příprava nových stránek městyse), vedení Tělocvičné jednoty Sokol a účast na mnoha brigádách
 • MVDr. Aleš Maxián a Libor Helleport - aktivní činnost v Kontrolním výboru městyse a výběrové komisi
 • Ing. František Krejčí - působení v Kontrolním výboru a komisi ICT, práce s dětmi ve včelařském kroužku
 • Ing. Pavla Strejciusová – práce ve Finančním výboru městyse
 • Miloš Ftačník -  pomoc a množství sponzorských darů ve prospěch aktivit pro děti
 • Mgr. Martina Jančová - vytvoření těchto stránek a účast na mnoha brigádách
 • MUDr. Pavlína Horáková - aktivní činnost ve Školské radě a Infocentru (provoz infotabulí)
 • Josef Hájek - práce v komisi majetkové
 • Mgr. Eliška Vassová - činnost v komisi zdravotně-sociální
 • Mgr. Alena Tišnovská - aktivní práce v prorodinné politice a v MC Človíček
 • Marcela Odehnalová - aktivní práce ve výboru i oddílech Tělocvičné jednoty Sokol
 • všichni další nadšenci, přátelé a kamarádi - budování a údržba dětských hřišť u sokolovny a Dělnického domu, budování a údržba sportovního areálu u Dělnického domu, výsadba zeleně s firmou Kentico, zřízení Koutku pro rodinu v ZŠ a Family Pointu na radnici, stavba přírodní učebny ve školní zahradě apod.,organizování každoročních akcí pro naše děti (dětská mikulášská diskotéka, Pohádková cesta, Martin na bílém koni, Pálení čarodějnic)

S úctou vzpomínáme na našeho kamaráda a spoluzakladatele našeho sdružení Aleše Tinku, který pracoval dlouhodobě pro obec přírodu a děti a obohacoval nás svým nadšením.

   Nezbývá, než popřát novému zastupitelstvu hodně úspěchů v dalším volebním období a přát si co nejvíce aktivních zástupců obce, kteří se o naše Pozořice budou opravdu starat...